Czechowicz Józef

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Józef Czechowicz
Data urodzenia 15.03.1903, godz. 09:30
Miejscowość Lublin (51°14′N 22°34′E)
Strefa czasowa GMT +1:24
Słońce 24° Ryb
Księżyc 18° Wagi
Ascendent 17° Bliźniąt
Horoskop Józefa Czechowicza

Biografia

Polski poeta awangardowy dwudziestolecia międzywojennego, członek i jeden z założycieli grupy poetyckiej "Reflektor", w latach 30. skupił wokół siebie pokaźne grono młodych poetów zaliczanych do II Awangardy (m.in. Stanisław Piętak, Bronisław Ludwik Michalski, Józef Łobodowski). Aktywny uczestnik życia literackiego Lublina (autor wielu utworów lirycznych poświęconych miastu), redaktor kilkunastu czasopism (przede wszystkim literackich i dziecięcych), a także pracownik Polskiego Radia, dla którego pisał słuchowiska radiowe.


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii i w artykule Józef Czechowicz w serwisie Culture.

Kluczowe wydarzenia

  • 1912 - śmierć ojca. Paweł Czechowicz zmarł w szpitalu dla obłąkanych w Lublinie. Wydarzenie to odcisnęło się na psychice poety [1]
  • 1923 - był współtwórcą czasopisma literackiego "Reflektor", w którym debiutował utworem Opowieść o papierowej koronie
  • 1925/1927 - był kierownikiem Lubelskiej Szkoły Specjalnej. Następnie studiował w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i pracował równocześnie w Instytucie dla Głuchoniemych i Ociemniałych
  • po 1930 - z powodu złego stanu zdrowia (choroba oczu) wkrótce musiał powrócić do kraju. Nie podjął już pracy nauczycielskiej. Był członkiem Rady Grodzkiej BBWR, w latach 1930-31 sekretarzem "Ziemi Lubelskiej", a w 1932 jej redaktorem naczelnym [2]
  • styczeń 1932 - rozpoczął wydawanie własnego dziennika pt. Kurier Lubelski - ukazało się go 129 numerów
  • maj 1932 - poeta wraz z Franciszką Arnsztajnową założył Lubelski Związek Literatów, który miał skupiać wszystkich pisarzy z ówczesnego województwa lubelskiego, niezależnie od formy twórczości
  • 1933 - Czechowicz przeprowadził się do Warszawy. Tam między innymi redagował Kolumnę Literacką w dwutygodniku "Zet", redagował czasopisma dla dzieci "Płomyk" i "Płomyczek", współpracował z "Głosem Nauczycielskim", "Pionem" i "Kameną", a także pracował w dziale literackim Polskiego Radia
  • 9 września 1939 - zginął w Lublinie w czasie bombardowania miasta

Ciekawostki

Jeszcze przed drugą wojną światową poeta obrazuje w swoich wierszach atmosferę katastrofy i upadku. W ten sposób wkracza w II Awangardę, katastrofizm. Wszystkie wiersze Czechowicza przejawiają silną sugestię wręcz hipnotyczną, a jej senny charakter przypomina wyłączanie odbiorcy i skupianie go wyłącznie na rozwoju wierszy. Wiele wierszy katastroficznych przejawia brak celu, strach przed rzeczywistością, traumę.

Koncepcję języka poetyckiego w twórczości poetyckiej Czechowicza określa się jako symboliczno-magiczną. Poeta stara się sięgać do treści ukrytych, nadać słowu moc sprawczą, uczynić z niego zaklęcie [3] (...). Dominująca w jego poezji barwą uczuciową jest żal, estetyczną - elegijność, a główną obsesją - śmierć.

Źródło horoskopu

Akt urodzenia w zasobach lubelskiego archiwum państwowego [4] odnalazł Mirosław Czylek, przetłumaczył Wojciech Suchomski.