Anna Jagiellonka (1523)

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Anna Jagiellonka
Data urodzenia 18.10.1523 (J), godz. 13:00
Miejscowość Kraków ( 50°03′N 19°56′E)
Strefa czasowa GMT+1:20
Słońce 5° Skorpiona
Księżyc 27° Wodnika
Ascendent 21° Koziorożca
Horoskop Anny Jagiellonki

Biografia

Królowa Polski od 1575 z dynastii Jagiellonów. Córka króla Polski i wielkiego księcia Litwy Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. Żona księcia Siedmiogrodu, króla Polski Stefana Batorego, który w latach 1576-1586 sprawował faktyczną władzę.

Do końca życia Zygmunta II Augusta nie wyszła za mąż, co po bezpotomnej jego śmierci w 1572 r. uczyniło z niej czołową osobistość w państwie, dziedziczkę rodu określaną mianem infantki (hiszpańskie określenie córki królewskiej). W czasie pierwszej elekcji sprzyjała na początku kandydaturze arcyksięcia Ernesta Habsburga. Jednak 21 maja 1574 Jan Zamoyski zobowiązał do jej poślubienia kandydata francuskiego, Henryka Walezego. Ostatecznie Henryk Walezy został królem Polski, jednak swych zobowiązań matrymonialnych nigdy nie dopełnił.

Nieoczekiwany obrót rzeczy uczynił ją jedną z faworytek drugiej elekcji. 12 grudnia 1575 prymas Jakub Uchański ogłosił królem Polski cesarza Maksymiliana II Habsburga. W swoich pactach conventach cesarz zobowiązał się ożenić swojego syna Ernesta z Anną. Jan Zamoyski pogodził nastawiony antyhabsbursko i zrażony do kandydatur zagranicznych obóz szlachecki, promując do polskiej korony Annę, nad którą mieliby czuwać (czyli de facto posiadać władzę królewską) „Piastowie”, wojewodowie: sandomierski Jan Kostka i krakowski Andrzej Tęczyński, jednak w wyniku kontrakcji Zborowskich miejsce tych ostatnich zajął książę siedmiogrodzki Stefan Batory. Anna Jagiellonka poślubiła na Wawelu Stefana Batorego, a następnie została wraz z nim koronowana przez biskupa kujawskiego Stanisława Karnkowskiego w katedrze wawelskiej.

Formalnie jako królowa Polski zajmowała pozycję równorzędną Stefanowi Batoremu, próbowała jednak uzyskać nad nim przewagę. Odsunięta przez męża od biegu spraw państwa, skłaniała się ku jego przeciwnikom w osobach prymasa Polski i Litwy Jakuba Uchańskiego i referendarza wielkiego koronnego Stanisława Sędziwoja Czarnkowskiego.

Owdowiała w 1586 roku. Anna teoretycznie mogła nie zgodzić się na bezkrólewie i sama objąć rządy ze względu na fakt ogłoszenia jej "królem" w czasie elekcji w 1575 roku, jednak z tej możliwości nie skorzystała i zrzekła się własnych praw do korony, popierając kandydaturę swojego siostrzeńca, królewicza szwedzkiego Zygmunta, znanego później jako Zygmunt III Waza.


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii. Wart polecenia jest artykuł "Królowa Anna Jagiellonka".

Kluczowe wydarzenia

 • maj 1565 - król Zygmunt II August (brat) odrzucił konkury do jej ręki księcia Danii Magnusa, gdy ten zażądał w posagu oddania kilku zamków w arcybiskupstwie ryskim
 • 7 lipca 1572 - Zygmunt II umiera
 • 21 maja 1574 - Jan Zamoyski zobowiązał do jej poślubienia kandydata francuskiego, Henryka Walezego
 • 13 grudnia 1575 - Anna okrzyknięta została na Rynku Starego Miasta w Warszawie królową Polski i wielką księżną litewską
 • 1 maja 1576 - Anna Jagiellonka poślubiła na Wawelu Stefana Batorego
 • 12 stycznia 1578 - na dworze Anny w podwarszawskim Ujazdowie doszło z okazji uroczystości weselnych Jana Zamoyskiego i Krystyny z Radziwiłłów do wystawienia, również w obecności króla, pierwszej tragedii napisanej w języku polskim — Jana Kochanowskiego Odprawy posłów greckich
 • 12 grudnia 1586 - śmierć męża, Stefana Batorego
 • 9 września 1596 - zmarła na rękach Zygmunta III. Na jej pogrzebie mowę wygłosił Piotr Skarga uznając, że dała piękny koniec i zamknięcie domowi Jagiellońskiemu. Pochowana została w jednej z krypt katedry wawelskiej.

Ciekawostki

 • Na jej pogrzebie mowę wygłosił Piotr Skarga, nieskłonny do żartów i złośliwości powiedział, jak twierdzą historycy nieco uszczypliwie: “Księżom warszawskim była za biskupa i rewizora”. [1]


 • Na dworze Anny na Mazowszu przebywał na wychowaniu prawowity dziedzic korony szwedzkiej, Gustaw Eriksson Waza, przysłany przez siostrę królewny, Katarzynę. W Polsce jednak żył w ubóstwie. Nauki pobierał u Jezuitów w Braniewie, Toruniu i Wilnie. W międzyczasie przyjął wiarę rzymskokatolicką. W 1586 wyjechał do Rzymu. [2]


 • Stosunki wewnątrzmałżeńskie pomiędzy Anną i Stefanem układały się źle. W chwili ślubu Anna była już osobą niemłodą (miała wówczas 53 lata), do tego uchodziła za osobę nie umiejącą wzbudzić zainteresowania, tak ze strony swoich negatywnych cech charakteru (w opinii współczesnych była nudną i zdewociałą starą panną), jak i wyglądu (uchodziła za brzydką). Zachowały się przekazy, że królowa potrafiła spędzać, gdy przebywali w tym samym miejscu, u drzwi do komnaty męża całą noc w oczekiwaniu na jego nadejście. Kwestia była szeroko znana, ponieważ królowa nie kryła się z niemożnością porozumienia ze Stefanem Batorym, w przeciwieństwie do tego ostatniego.


 • Przez współczesnych uważana była za osobę nudną i nieciekawą, ale również wykształconą, znała znakomicie język włoski oraz grekę i łacinę. W młodości nauczono ją również haftowania i szycia. Wraz z siostrami szyła m.in. koszule dla brata Zygmunta. [3].

Źródło horoskopu

Edward Rudzki: "Polskie królowe: Żony królów elekcyjnych", Instytut Prasy i Wydawnictw "Novum" 1990.

"Jak wynika z notatki w modlitewniku Zygmunta Starego dokonanej ręką samego monarchy, królewna Anna Jagiellonka urodziła się w Krakowie 18 października 1523 roku o godzinie trzynastej. Ojciec jej parę dni wcześniej wyjechał na sejm do Piotrkowa i nie był także obecny w czasie chrztu, który się wkrótce odbył w katedrze wawelskiej".


Informację dostarczył Mirosław Czylek