Skulski Leopold

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Leopold Skulski
Data urodzenia 15.11.1877, godz. 02:00
Miejscowość Zamość (50°43′N 23°15′E)
Strefa czasowa GMT + 1:28
Słońce 23° Skorpiona
Księżyc 15° Ryb
Ascendent 26° Panny
Horoskop Leopolda Skulskiego

Biografia

Polski inżynier chemik, farmaceuta i polityk; nadburmistrz Łodzi od 29 września 1917 do 22 lutego 1919, prezes Rady Ministrów od 13 grudnia 1919 do 9 czerwca 1920 - prezes klubu Narodowego Zjednoczenia Ludowego w Sejmie Ustawodawczym (1919–1922).

W 1899 przeprowadził się do Warszawy. Tam ukończył kursy aptekarskie na Oddziale Farmaceutycznym Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, tym samym 18 marca 1898 został pomocnikiem farmacji. Następnie od 9 listopada 1899 do 12 lipca 1901 pracował w aptece braci Kłossowskich w Zamościu. W 1901 zaczął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył je w 1903, otrzymując stopień prowizora.

Był jednym z twórców i działaczy łódzkiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Zostało ono zdelegalizowane przez władze carskie w 1909, działało jednak dalej, pod nazwą Towarzystwo Zwolenników Rozwoju Fizycznego. 9 stycznia 1910 Skulski został wybrany na prezesa tej organizacji. Po zajęciu terenów Królestwa Polskiego przez Niemców podczas I wojny światowej, władze zakazały działalności Towarzystwa. Pomimo tego, Skulski uzyskał zgodę na powołanie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego.

W wyborach samorządowych w styczniu 1917 zdobył mandat radnego miasta Łodzi (wybrany został w kurii lokatorów, mieszczańskiej). Po wyborach objął urząd drugiego burmistrza (pierwszym był Niemiec – Heinrich Schoppen). W swej działalności w Radzie Miejskiej zajmował się przede wszystkim sprawami socjalnymi – postulował podniesienie płac nauczycieli, robotników i urzędników. Złożył także wniosek, dzięki któremu Rada wprowadziła zwiększone dotacje na bezpłatne i ulgowe obiady dla dzieci. 29 września 1917 został nadburmistrzem miasta.

Po upadku gabinetu Paderewskiego poparcie wobec kandydatury Skulskiego jako nowego premiera, wyraziły: Związek Ludowo-Narodowy, Narodowe Zjednoczenie Ludowe, Klub Mieszczański oraz (warunkowo) Polskie Stronnictwo Ludowe. Rozmowy prowadzono także z Narodową Partią Robotniczą i Chrześcijańską Demokracją. Oba ugrupowania zadeklarowały ostatecznie, że do rządu będą odnosić się z życzliwą neutralnością. 13 grudnia 1919 Leopold Skulski otrzymał oficjalnie misję utworzenia rządu.

Podczas sprawowania władzy przez Skulskiego, trwała wojna polsko-bolszewicka. Premier popierał stanowisko Józefa Piłsudskiego, który postulował dalsze prowadzenie wojny z Rosją sowiecką, przeciwko czemu opowiadała się zarówno endecja, jak i opozycyjna Polska Partia Socjalistyczna. W momencie, gdy rozpoczęła się kontrofensywa sił Tuchaczewskiego, Skulski przekazał Piłsudskiemu pismo, w którym stwierdzał: Obecny stosunek Sejmowych Klubów Poselskich do Rządu i stanowisko ich wobec wniesionego przez Rząd projektu ustawy o sekwestrze ziemiopłodów zmusiły mnie do zgłoszenia imieniem Gabinetu dymisji.


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii.

Kluczowe wydarzenia

  • 24 grudnia 1894 do 18 grudnia 1897 - odbywał praktyki w aptekach Lublina i Krasnegostawu,
  • ~ 1899 - przeprowadził się do Warszawy. Tam ukończył kursy aptekarskie na Oddziale Farmaceutycznym Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego,
  • 29 września 1917 - został nadburmistrzem Łodzi,
  • 26 stycznia 1919 - zdobył mandat posła na Sejm Ustawodawczy, z listy Narodowego Komitetu Wyborczego Stronnictw Demokratycznych (jednoczącego reprezentantów Związku Ludowo-Narodowego, Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego i Związku Narodowego). Skulski uzyskał najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów,
  • 13 grudnia 1919 - otrzymał oficjalnie misję utworzenia rządu,
  • 24 lipca 1920 - Leopold Skulski przyjął tekę ministra spraw wewnętrznych w rządzie Wincentego Witosa. Dwa dni później, na mocy uchwały Rady Ministrów, wszedł w skład Rady Obrony Państwa,
  • w październiku 1939 - został przewieziony do aresztu w Brześciu nad Bugiem. Miejsce i dokładna data jego śmierci nie jest znana. Być może jeszcze przed atakiem niemieckim na ZSRR został osadzony w więzieniu w Mińsku.

Źródło horoskopu

Akt urodzenia Akta stanu cywilnego Parafii Rzymsko-katolickiej w Zamościu 1870-1903, sygn. 3, Akta urodzeń, małżeństwa, zgonów za 1878, s. 3.

Przetłumaczył i udostępnił Jarosław Gronert.