Pusłowski Franciszek Xawery

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Puslowski-portret.jpg
Dane Franciszek Ksawery Pusławski
Data urodzenia 16.6.1875, godz. 02:15
Miejscowość Sévres Ville d’Avray; Paryż ( 48°50′N 2°13′E )
Strefa czasowa GMT+0:09
Słońce 25° Bliźniąt
Księżyc 23° Skorpiona
Ascendent 23° Byka
Horoskop F. Xawerego Pusławskiego

Biografia

Tłumacz, kolekcjoner, dyplomata, poeta. Xawery miał dwóch braci: starszego Władysława Emanuela ur. w 1871, uzdolnionego matematyka, który zginął pod Samborem jako oficer armii austriackiej w 1915, oraz młodszego Włodzimierza ur. 1877, który popełnił samobójstwo w wieku 22 lat w czasie odbywania służby wojskowej w Staszowie w 1899. Jako tłumacz towarzyszył premierowi Ignacemu Janowi Paderewskiemu w czasie konferencji pokojowej w Paryżu. Pomagał gromadzić fundusze na budowę Muzeum Narodowego, na prośbę prezydentów Krakowa w swoim pałacu przyjmował najznakomitszych gości, w celach wystawienniczych pokazywał kolekcję obrazów, porcelany, tkanin. W okresie II wojny światowej pilnował owej kolekcji w Krakowie, odwiedzając również majątek w Czarkowach. Po wojnie w latach 1945-1950 był wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Pracował jako tłumacz przysięgły przy Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz jako lektor na AGH, UJ i Politechnice Krakowskiej.


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii i w tekście Marii Rostworowskiej

Kluczowe wydarzenia

  • maj 1893 - debiut literacki, Skarbonka.
  • 1899 - ukazuje się pierwszy tomik poezji.
  • we wrześniu roku 1914 - za użyczenie gościny legionistom pałac Pusłowskich w Czarkowach został spalony przez kozaków. Xawerego zaaresztowano i uwięziono najpierw w Iwanogrodzie (Dęblin), następnie zaś w warszawskim Arsenale. Dzięki interwencji przyjaciół i krewnych wyrok nie był zbyt surowy – Pusłowski został internowany w Moskwie do końca wojny. [1]
  • 1915 - ginie starszy brat.
  • 1918 - aresztowany i skazany na śmierć pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Austro-Węgier. Dzięki interwencji krewnych wypuszczony na wolność.
  • 1919 - został odkomenderowany do służby przy premierze Ignacym Paderewskim.
  • grudzień 1922 - po objęciu urzędu przez prezydenta Wojciechowskiego Xawery Pusłowski został zastępcą adiutanta generalnego prezydenta oraz szefem jego kancelarii wojskowej. Pełnił tę funkcję przez niemal rok.
  • 1926 - odbudował jedną z oficyn spalonego pałacu (Czarkowy).
  • 1953 - przymuszony przez okoliczności, podarował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu swój dom krakowski wraz z ogrodem, część biblioteki oraz sto wybranych dzieł sztuki z kolekcji.

Ciekawostki

Od najmłodszych lat wielką miłością jego życia była literatura, przede wszystkim zaś poezja. Perfekcyjna znajomość sześciu obcych języków dała mu możność zapoznawania się z arcydziełami literatury światowej w oryginale. Już jako kilkunastoletni chłopiec pisał i tłumaczył poezje, zadebiutował zaś na parę dni przed maturą w jednodniówce Skarbonka wydanej z okazji Dobroczynnego Festynu Ogrodniczego w maju 1893 roku. [2]

Parę lat przed śmiercią Xawery Pusłowski zachorował ciężko na półpasiec i od tamtej pory nie podniósł się już z łóżka. Do końca swoich dni otoczony przez młodzież studencką i sportową, odwiedzany przez licznych przyjaciół i rodzinę, zachował pogodę ducha, niezwykłą bystrość umysłu, wyśmienitą pamięć.

Źródło horoskopu

"Xawery urodził się 16 czerwca 1875 roku, o godzinie 2.15 po północy, w Sevres pod Paryżem", w: Czas nie stracony: życie i dzieło Xawerego Pusłowskiego; Maria Rostworowska".

Informację dostarczył Mirosław Czylek.