Parczewski Alfons

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Alfons Parczewski
Data urodzenia 15.11.1849, godz. 1:00
Miejscowość Wodzierady (51°43′N 19°09′E)
Strefa czasowa GMT+1:17
Słońce 23° Skorpiona
Księżyc 24° Skorpiona
Ascendent 16° Panny
Horoskop Alfonsa Parczewskiego

Biografia

Prawnik, historyk, regionalista, działacz społeczno-polityczny i narodowy, członek Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor i rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, członek Polskiej Akademii Umiejętności, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, lingwista, bibliofil. Kierował kasą pożyczkową dla ubogich rzemieślników. W 1886 został prezesem Towarzystwa Kredytowego miasta Kalisza, pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Prawników, Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego i oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Kaliszu.

Brat Melanii Parczewskiej. Parczewski był żonaty z Aleksandrą Bochdanówną, jednak żyli w separacji. Mieli córkę Reginę.


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii i w rozbudowanym haśle w Internetowym Polskim Słowniku Biograficznym. Dostępne są również fragmenty dzienników Alfonsa Parczewskiego: [1].

Kluczowe wydarzenia

  • 1869 / 1870 - skończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji w Szkole Głównej Warszawskiej.
  • 1878 - żeni się z Aleksandrą z Bochdanów.
  • marzec 1905 - jako członek delegacji Królestwa Polskiego, udaje się do Petersburga w sprawie przywrócenia nauczania języka polskiego w szkołach. Zostaje aresztowany (pomylony z agentem Bundu) w grudniu tego roku pod zarzutem namawiania żołnierzy rosyjskich do buntu i przechowywania broni. 22 grudnia został uwolniony dzięki adwokatom, musiał jednak opuścić Królestwo i wyjechał do Galicji.
  • kwiecień 1906 - 1912 - jest posłem z ziemi kaliskiej do I Dumy. Umożliwiło mu to powrót do kraju.
  • sierpień 1914 - przenosi się z Kalisza do Warszawy.
  • 1915 - w sierpniu współorganizuje Wydział Prawa na reaktywowanym Uniwersytecie Warszawskim, a w październiku zostaje dziekanem tego wydziału.
  • luty 1919 - wystąpił do Senatu Akademickiego z memoriałem w sprawie utworzenia przy UW Wydziału Teologii Ewangelickiej i przyczynił się do jego powstania.
  • 1922 – 1924 - sprawuje funkcję rektora Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie.
  • 1929 - otrzymuje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Stefana Batorego.
  • 21 kwietnia 1933 - zmarł w Wilnie.

Źródło horoskopu

Akt urodzenia ("przyszedł na świat w majątku rodziców we wsi Wodzierady 15 XI 1849 r. o godzinie 1 po północy") cytowany w: Piotr Szkutnik, Rodzina i związki genealogiczne Alfonsa Parczewskiego, "Biuletyn Szadkowski", t. 6, s. 49. Informację podał Mirosław Czylek.