Drwęski Jarogniew

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Jarogniew Drwęski
Data urodzenia 06.12.1875, godz. 07:30
Miejscowość Glinno (52°39'N; 17°14'E)
Strefa czasowa GMT +1.08
Słońce 14° Strzelca
Księżyc 16° Ryb
Ascendent 7° Strzelca
Horoskop Alfreda Wierusza - Kowalskiego


Biografia

Polski prawnik, działacz narodowy i społeczny w Wielkopolsce. Prezydent Poznania (w latach 1919-1921).

Pochodził ze szlacheckiej rodziny ziemiańskiej pieczętującej się herbem Gozdawa. Ukończył studia prawniczo-ekonomiczne na berlińskim uniwersytecie. W latach 1899 - 1903 odbywał praktykę sądową w Poznaniu, a po jej zakończeniu otworzył tu w 1904 kancelarię adwokacką. W latach 1904-1905 oraz 1915-1918 sprawował urząd członka Rady Miejskiej Poznania. W listopadzie 1918 mianowany na nadburmistrza, a w kwietniu 1919 na prezydenta Poznania.

Był miłośnikiem sztuk pięknych. Szczególnie interesował się literaturą i teatrem. Swoje utwory literackie oraz recenzje teatralne zamieszczał w „Przeglądzie Poznańskim”, „Przeglądzie Wielkopolskim” oraz poznańskim tygodniku „Praca” [1]. Dzięki staraniom prezydenta Jarogniewa Drwęskiego uruchomiono 17 sierpnia 1919 Operę Poznańską, również z jego inicjatywy miasto przejęło Bibliotekę Raczyńskich i Teatr Polski. Jego inicjatywy robót publicznych doprowadziły również do zmniejszenia bezrobocia. Jego projektem były również Targi Krajowe, które odbyły się w maju 1921.


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii. Obszerny opis Jarogniewa Drwęskiego można odnaleźć w wywiadzie z prof. Waldemarem Łazugą.

Kluczowe wydarzenia

  • 1907 - w kościele św. Marcina w Poznaniu, Jarogniew Drwęski ożenił się z Izabelą Bogumiłą Amrogowiczówną, córką Ferdynanda Amrogowicza i Anny z Grossmanów. Doczekali się trojga dzieci – Antoniego Józefa, ożenionego z Charlotte Saubran, Jerzego, ożenionego z Lidią Kotarbianką i zmarłego w wieku szesnastu lat Jarogniewa Aleksandra.
  • 11 listopada 1918 - na wniosek Naczelnej Rady Ludowej, został mianowany przez Wydział Wykonawczy Rady Robotników i Żołnierzy pierwszym polskim nadburmistrzem Poznania.
  • 17 kwietnia 1919 - wyłoniona w marcu 1919 polska Rada Miasta powierzyła mu stanowisko prezydenta Poznania.
  • 14 września 1921 - zmarł nagle na atak serca.

Ciekawostki

Wypowiedź z wywiadu z prof. Waldemarem Łazugą dla Głosu Wielkopolskiego [2]:

- Postanowiłem zapytać kilku znajomych, kim był Jarogniew Drwęski. Nikt nie potrafił mi odpowiedzieć na pytanie, jedna osoba wspomniała jedynie o parku Drwęskich. Skąd w nas ta niepamięć?

- Niepamięć wydaje się jedną z cech Wielkopolan. Do pamięci nie przywiązujemy wielkiej wagi. (...) Coś tam wiemy o Ratajskim. Niemal nic o jego poprzedniku, pierwszym prezydencie Poznania Jarogniewie Drwęskim. Był tymczasem postacią wybitną. Przyczynił się do powstania w Poznaniu uniwersytetu, dał początek Targom Poznańskim, które Cyryl Ratajski umiędzynarodowił. Spolonizował miasto, nazywając po polsku wszystkie jego place i ulice. Otworzył Operę Poznańską. Sprowadził wybitnych aktorów. Zapewnił sprawną aprowizację miasta. Nazywano go więc Żywicielem. Żył krótko. Umarł z przepracowania we wrześniu 1921 roku. (...) Po II wojnie o nim zapomniano. Jego zasługi przypisano Ratajskiemu. Nie znalazł się nawet w leksykonach. Nie do końca potrafię wyjaśnić ten fenomen.

Źródło horoskopu

Akt urodzenia znajdujący się w Archiwum Państwowym w Poznaniu, dostępny również na Wikipedii.

Informację przekazał Mirosław Czylek, przetłumaczył z języka niemieckiego Piotr Piotrowski.