August II Mocny

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane August II Mocny
Data urodzenia 12.05.1670 (J), godz. 8:30
Miejscowość Drezno (51°03′N 13°44′E)
Strefa czasowa GMT +0:55
Słońce 2° Bliźniąt
Księżyc 12° Raka
Ascendent 2° Lwa
Horoskop Augusta II Mocnego

Biografia

Król Polski od 1697 roku do 1706 roku oraz od 1709 roku do 1733 roku, elektor Saksonii 1694-1733 jako Fryderyk August I. Pierwszy władca Polski z dynastii saskiej Wettynów, następca Jana III Sobieskiego. Jego przydomek jest zazwyczaj wiązany z jego nieprzeciętną siłą.

Od początku swojego panowania w Polsce August II Mocny zmierzał do uzyskania w obrębie terytorium Rzeczypospolitej obszaru, którym mógłby władać dziedzicznie. Żeby osiągnąć swój cel rozpoczął wojnę o Inflanty [1]. Zniszczenia w wojnie północnej [2] były bardzo dotkliwe, zacofanie gospodarcze Polski w sto­sunku do Europy Zachodniej, które już było widoczne w drugiej połowie XVII wieku, jesz­cze się pogłębiło.

Za jego kadencji miał miejsce Sejm niemy (1 lutego 1717). Miał charakter sejmu pacyfikacyjnego kończącego czas walki króla ze szlachtą. August II Mocny dążył do ściślejszego powiązania Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Elektoratu Saksonii, w której był dziedzicznym elektorem. Polska była wówczas pod ogromnym wpływem Carstwa Rosyjskiego. Po wprowadzeniu wojsk saskich na tereny Polski, część szlachty (wspierana przez Rosję) zareagowała zawiązaniem w listopadzie 1715 roku konfederacji tarnogrodzkiej, czego skutkiem była kolejna wojna domowa. Król, wraz ze szlachtą, w celu rozwiązania konfliktu, zwrócił się do cara Rosji, Piotra I. Skutkiem tego było wkroczenie wojsk rosyjskich na teren Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz układ między królem a szlachtą zawarty 3 listopada 1716 roku w Warszawie przy mediacji posła rosyjskiego Grzegorza Dołgorukiego, zatwierdzony później na jednodniowym sejmie, zwanym później niemym. Z powodu obaw przed jego zerwaniem nikomu oprócz przewodniczącego obradom marszałka Stanisława Ledóchowskiego oraz odczytujących nowe uchwały posłów nie wolno było się odzywać.

Długie panowanie króla jeszcze bardziej podkreśliło kryzys państwa polskiego i umocniło uzależnienie od mocarstw ościennych. Czarę goryczy przelał układ pomiędzy carem Piotrem I Wielkim i królem pruskim Fryderykiem Wilhelmem, przewidujący wzajemną gwarancję dotychczasowego ustroju Rzeczypospolitej, w tym liberum veto i wolnej elekcji. Tenże układ, zawarty 17 lutego 1720 r., zakonserwował na trwałe układ polityczny pomiędzy Rosją i Prusami, które w sojuszu z Austrią dokonały w roku 1772 pierwszego rozbioru Polski.

W 1693 ożenił się z Krystyną Eberhardyną Hohenzollernówną, jednak pomimo braku rozwodu, byli ze sobą krótko. Gdy August II Mocny został królem Polski, nastąpiła rozłąka małżonków, ponieważ August przeszedł na katolicyzm, a Krystyna nie chciała tego zrobić. Nigdy nie była też koronowana na królową Polski i nigdy do Polski nie przyjechała (więcej o Krystynie Eberhardynie: Wikipedia).


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii.

Ciekawostki

Do pamięci potomnych przeszedł jako mocarz, który łamał podkowy w rękach, pił na umór i przede wszystkim uwielbiał towarzystwo płci pięknej (hrabina Cosel, K. Lubomirska, M. Denhoffowa). O romansach, kochankach, metresach i licznym potomstwie do dziś krążą legendy [3]. Ilość pań, które przesunęły się przez jego królewsko-elektorskie łoże, nie zo­stała wprawdzie dokładnie zliczona, bo przera­sta to możliwości historyków, ale wiadomo, że były wśród nich księżne i hrabiny, mieszczki i podrzędne aktoreczki, a także zwyczajne ple­bejki [4]. August II Mocny zmarł na Zamku Królewskim w Warszawie 1 lutego 1733 ze słowami na ustach: "Całe moje życie było jednym nieprzerwanym grzechem".

Zajmował się modnym wówczas okultyzmem i był różokrzyżowcem. [5]

Kluczowe wydarzenia

 • 1689 - przeładowana prochem flinta urwała mu pierwszy człon kciuka lewej ręki.
 • 20 stycznia 1693 - żeni się z Krystyną Eberhardyną.
 • 1694 - objął tron elektorski po swoim zmarłym bracie Janie Jerzym IV.
 • 17 października 1696 - w Dreźnie urodził się jedyny syn z prawego małżeństwa, Fryderyk August II (August III Sas).
 • 28 października 1696 - w Goslarze urodził się nieślubny syn, Maurycy Saski (horoskop).
 • 2 czerwca 1697 - w Wiedniu przeszedł na katolicyzm w ramach strategii zdobycia korony polskiej.
 • 27 czerwca 1697 - został ogłoszony królem Polski przez mniejszość szlachty, przekupionej przez Rosjan z polecenia cara Piotra I (horoskop).
 • 15 września 1697 - zaprzysiągł pacta conventa i został koronowany na króla Polski przez biskupa kujawskiego Stanisława Dąmbskiego w katedrze wawelskiej.
 • wrzesień 1706 - abdykuje na rzecz Stanisława Leszczyńskiego.
 • maj 1704 - doprowadził do zawiązania konfederacji sandomierskiej, grupującej jego zwolenników, ogłosił pospolite ruszenie obronne
 • 1709 - wrócił do kraju, jakby zapominając, że kilka lat wcześniej zrzekł się w uroczystym ślubowaniu polskiej korony królewskiej. Zaczął swe nowe rządy od zawarcia z Piotrem I traktatu w Toruniu 20 października 1709. Car zobowiązał się utrzymać go swoją potęgą na tronie polskim: ...i zarówno udzielać mu pomocy wojskowej, jak iść mu zawsze na rękę w Rzeczypospolitej Polskiej dobremi usługami.
 • 1 lutego 1717 - Sejm niemy [6]
 • 1 lutego 1733 - zmarł na Zamku Królewskim w Warszawie. U króla wystąpiła tzw. stopa cukrzycowa. W wyniku przeprowadzonej amputacji w ranę wdała się gangrena, która spowodowała prawdopodobnie infekcję i sepsę.

Źródło horoskopu

Astro-Databank.

Informację dostarczył Jarosław Gronert.