Złoty (jednostka monetarna)

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Złoty
Data 23.01.1924, godz. 0:00
Miejscowość Warszawa (52°13′N, 21°00′E)
Strefa czasowa GMT+1
Słońce 2° Wodnika
Księżyc 13° Lwa
Ascendent 26° Wagi
Horoskop wejścia ustawy w życie


Opis

Wprowadzenie nowej waluty było ważnym elementem reformy walutowej rządu Władysława Grabskiego, której celem było zduszenie inflacji. W wyniku dyskusji, posłowie zdecydowali się nazwać nową walutę "złoty" (rozważano jeszcze nazwy "lech" i "pol"). Złoty zastąpił zdewaluowaną markę polską (w stosunku 1 800 000:1), walutę Królestwa Polskiego (regencyjnego). Na mocy ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej powołano też bank centralny o nazwie Bank Polski SA. Był to bank prywatny z prawem emisji z siedzibą w Warszawie, założony 15 kwietnia 1924, a faktycznie działający od 28 kwietnia 1924. Złoty wprowadzony został do obiegu 29 kwietnia 1924. Nowa waluta została oparta na parytecie złota, wartość 1 złotego ustalono na równoważną 0,2903 grama złota, a kurs złotego do dolara ustalono na poziomie 5,18 zł za 1 USD.

Początki nowego pieniądza były bardzo trudne. Niemiecko-polska wojna celna w 1925 r. spowodowała deficyt bilansu handlowego Rzeczypospolitej, w wyniku czego 25 lipca Bank Polski zawiesił wymienialność złotego, a 11 września 1925 odmówił obrony kursu złotego, co ostatecznie doprowadziło do dymisji rządu Grabskiego 13 listopada 1925 i dalszy spadek kursu do ok. 10 zł za dolara. W następstwie Gold Reserve Act z 30 stycznia 1934 wartość dolara spadła, a złoty umocnił się do 5,3 zł za dolara. Rozpoczęcie II Wojny Światowej było katastrofą dla polskiego złotego. W południe 1 września, oficjalny kurs dolara, podany przez Bank Polski, wynosił już 8,91 zł za 1 dolara. 5 września 1939 o 18:00 rozpoczęła się odyseja polskiego złota (75 ton), będącego częściowym pokryciem rezerw Banku Polskiego.

Po wybuchu II wojny światowej Niemcy wprowadzili do obiegu na terytorium Generalnego Gubernatorstwa nowy pieniądz o tej samej, co przed wojną nazwie – złoty. 15 grudnia 1939 powołano Bank Emisyjny w Polsce. Przedwojenne banknoty złotowe Banku Polskiego zostały na początku ostemplowane a 1 marca 1940 wymienione na banknoty okupacyjne. 8 kwietnia 1940 Bank Emisyjny rozpoczął oficjalnie działalność.

Po wojnie polskie złoto wróciło do kraju, a Bank Polski kontynuował działalność. 2 lutego 1945 - Rząd Tymczasowy powołał Narodowy Bank Polski, odbierając Bankowi Polskiemu prawo emisji złotego, a jego majątek, będący pokryciem banknotów Banku Polskiego został rozdysponowany przez władze komunistyczne na wydatki budżetowe w latach 1946-1958. W sobotnie przedpołudnie 28 września 1950 z trybuny sejmowej zapowiedziano wymianę pieniędzy, co nastąpiło 30 października 1950 r. Zostały wtedy wprowadzone nowe pieniądze, które zostały wymienione w stosunku 100:3 dla płac i 100:1 dla banknotów w obiegu i depozytów bankowych. Oznaczało to konfiskatę 2/3 oszczędności ludności.


Kliknij, by zapoznać się z hasłem na Wikipedii.

Kluczowe wydarzenia

 • 29.04.1924 - wprowadzenie złotego do obiegu
 • 25.07.1925 - zawieszenie wymienialności złotego względem innych walut
 • 28.07.1925 - załamanie kursu złotego
 • 11.09.1925 - odmowa obrony kursu złotego przez Bank Polski
 • 13.10.1927 - zwiększenie pokrycia polskiej waluty złotem (z 30% do 40% emisji pieniądza)
 • 01.09.1939 12:00 - oficjalny kurs dolara, podany przez Bank Polski, wynosił 8,91 zł za 1 dolara
 • 05.09.1939 18:00 - rezerwy złota Banku Polskiego (75 ton) zostają wywiezione z Warszawy
 • 15.12.1939 - w okupowanej Polsce powołano Bank Emisyjny w Polsce
 • 01.03.1940 - pierwsza emisja okupacyjnych "młynarek"
 • 2 lutego 1945 - Rząd Tymczasowy powołał Narodowy Bank Polski
 • 28.10.1950 11:00 - zapowiedź wymiany pieniędzy
 • 30.10.1950 - wymiana pieniędzy
 • 1.1.1990 - wprowadzenie sztywnego kursu złotego
 • 17.5.1991 - powiązanie złotego z koszykiem walutowym
 • 1.1.1995 wymiana pieniędzy
 • 16.5.1995 - częściowe upłynnienie złotego
 • 12 stycznia 1999 weszła w życie nowa ustawa dewizowa, która zapewniała po raz pierwszy zewnętrzną wymienialność złotego.
 • 1.10.2002 wprowadzenie wymienialności złotego

Źródło horoskopu

Data wejścia w życie Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego.

Informację przekazał Wojciech Suchomski.