Złoty (jednostka monetarna): Różnice pomiędzy wersjami

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
Linia 31: Linia 31:
  
 
== Kluczowe wydarzenia ==
 
== Kluczowe wydarzenia ==
* 29.04.1924 - wprowadzenie złotego do obiegu
+
* 28.04.1924 10:00 - wprowadzenie złotego do obiegu
 
* 25.07.1925 - zawieszenie wymienialności złotego względem innych walut  
 
* 25.07.1925 - zawieszenie wymienialności złotego względem innych walut  
 
* 28.07.1925 - załamanie kursu złotego
 
* 28.07.1925 - załamanie kursu złotego

Aktualna wersja na dzień 11:58, 30 kwi 2014

Dane Złoty
Data 23.01.1924, godz. 0:00
Miejscowość Warszawa (52°13′N, 21°00′E)
Strefa czasowa GMT+1
Słońce 2° Wodnika
Księżyc 13° Lwa
Ascendent 26° Wagi
Horoskop wejścia ustawy w życie


Opis

Wprowadzenie nowej waluty było ważnym elementem reformy walutowej rządu Władysława Grabskiego, której celem było zduszenie inflacji. W wyniku dyskusji, posłowie zdecydowali się nazwać nową walutę "złoty" (rozważano jeszcze nazwy "lech" i "pol"). Złoty zastąpił zdewaluowaną markę polską (w stosunku 1 800 000:1), walutę Królestwa Polskiego (regencyjnego). Na mocy ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej powołano też bank centralny o nazwie Bank Polski SA. Był to bank prywatny z prawem emisji z siedzibą w Warszawie, założony 15 kwietnia 1924, a faktycznie działający od 28 kwietnia 1924. Złoty wprowadzony został do obiegu 29 kwietnia 1924. Nowa waluta została oparta na parytecie złota, wartość 1 złotego ustalono na równoważną 0,2903 grama złota, a kurs złotego do dolara ustalono na poziomie 5,18 zł za 1 USD.

Początki nowego pieniądza były bardzo trudne. Niemiecko-polska wojna celna w 1925 r. spowodowała deficyt bilansu handlowego Rzeczypospolitej, w wyniku czego 25 lipca Bank Polski zawiesił wymienialność złotego, a 11 września 1925 odmówił obrony kursu złotego, co ostatecznie doprowadziło do dymisji rządu Grabskiego 13 listopada 1925 i dalszy spadek kursu do ok. 10 zł za dolara. W następstwie Gold Reserve Act z 30 stycznia 1934 wartość dolara spadła, a złoty umocnił się do 5,3 zł za dolara. Rozpoczęcie II Wojny Światowej było katastrofą dla polskiego złotego. W południe 1 września, oficjalny kurs dolara, podany przez Bank Polski, wynosił już 8,91 zł za 1 dolara. 5 września 1939 o 18:00 rozpoczęła się odyseja polskiego złota (75 ton), będącego częściowym pokryciem rezerw Banku Polskiego.

Po wybuchu II wojny światowej Niemcy wprowadzili do obiegu na terytorium Generalnego Gubernatorstwa nowy pieniądz o tej samej, co przed wojną nazwie – złoty. 15 grudnia 1939 powołano Bank Emisyjny w Polsce. Przedwojenne banknoty złotowe Banku Polskiego zostały na początku ostemplowane a 1 marca 1940 wymienione na banknoty okupacyjne. 8 kwietnia 1940 Bank Emisyjny rozpoczął oficjalnie działalność.

Po wojnie polskie złoto wróciło do kraju, a Bank Polski kontynuował działalność. 2 lutego 1945 - Rząd Tymczasowy powołał Narodowy Bank Polski, odbierając Bankowi Polskiemu prawo emisji złotego, a jego majątek, będący pokryciem banknotów Banku Polskiego został rozdysponowany przez władze komunistyczne na wydatki budżetowe w latach 1946-1958. W sobotnie przedpołudnie 28 września 1950 z trybuny sejmowej zapowiedziano wymianę pieniędzy, co nastąpiło 30 października 1950 r. Zostały wtedy wprowadzone nowe pieniądze, które zostały wymienione w stosunku 100:3 dla płac i 100:1 dla banknotów w obiegu i depozytów bankowych. Oznaczało to konfiskatę 2/3 oszczędności ludności.

W latach 1989–1990 w Polsce wystąpiła hiperinflacja, która osiągnęła poziom 1 395%. 28 grudnia 1989 r. Sejm uchwalił pakiet 10 ustaw gospodarczych, podpisanych przez prezydenta Jaruzelskiego 31 grudnia 1989 roku, m.in. zakazujących finansowania deficytu budżetowego przez bank centralny, uniemożliwiających nieograniczoną emisję pieniędzy bez pokrycia. 7 lipca 1994 r. Sejm uchwalił ustawę o denominacji złotego, a 1.1.1995 nastąpiła wymiana pieniędzy w stosunku 1:10000.

12 stycznia 1999 r. weszła w życie ustawa o nowym prawie dewizowym, m.in. znosząca konieczność uzyskiwania zezwolenia na inwestowanie środków za granicą. Ostatecznym krokiem na drodze liberalizacji walutowej była nowa ustawa, która z dniem 1 października 2002 wprowadziła pełną wymienialność złotego. 7-8 czerwca 2003 odbyło się referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu ateńskiego, zobowiązującego nas do przyjęcia euro. Data przyjęcia euro kilkakrotnie padała w wypowiedziach członków rządu (np. 10.09.2008 premier Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie euro w 2011 roku), ale Polska nie spełnia w tym momencie tzw. kryterium konwergencji.


Kliknij, by zapoznać się z hasłem na Wikipedii.

Kluczowe wydarzenia

 • 28.04.1924 10:00 - wprowadzenie złotego do obiegu
 • 25.07.1925 - zawieszenie wymienialności złotego względem innych walut
 • 28.07.1925 - załamanie kursu złotego
 • 11.09.1925 - odmowa obrony kursu złotego przez Bank Polski
 • 13.10.1927 - zwiększenie pokrycia polskiej waluty złotem (z 30% do 40% emisji pieniądza)
 • 01.09.1939 12:00 - oficjalny kurs dolara, podany przez Bank Polski, wynosił 8,91 zł za 1 dolara
 • 05.09.1939 18:00 - połowa rezerw złota Banku Polskiego (75 ton) zostaje wywiezione z Warszawy
 • 15.12.1939 - w okupowanej Polsce powołano Bank Emisyjny w Polsce
 • 01.03.1940 - pierwsza emisja okupacyjnych "młynarek"
 • 2 lutego 1945 - Rząd Tymczasowy powołał Narodowy Bank Polski
 • 28.10.1950 11:00 - zapowiedź wymiany pieniędzy
 • 30.10.1950 - wymiana pieniędzy
 • 20.02.1989 - początek hiperinflacji w Polsce
 • 1.1.1990 - wprowadzenie sztywnego kursu złotego
 • 17.5.1991 - powiązanie złotego z koszykiem walutowym
 • 07.07.1994 - Sejm uchwalił Ustawę o denominacji
 • 1.1.1995 wymiana pieniędzy
 • 16.5.1995 - częściowe upłynnienie złotego
 • 12 stycznia 1999 - weszła w życie nowa ustawa dewizowa, która zapewniała po raz pierwszy zewnętrzną wymienialność złotego.
 • 1.10.2002 - wprowadzenie wymienialności złotego
 • 7-8 czerwca 2003 - referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu ateńskiego (czyli przyjęcia euro w przyszłości)
 • 10 września 2008 - podczas konferencji w Krynicy premier Tusk zapowiada przyjęcie euro w 2011 r. i termin ten nie został dotrzymany

Źródło horoskopu

Data wejścia w życie Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego.

Informację przekazał Wojciech Suchomski.