Powstanie listopadowe

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Wersja z dnia 10:49, 5 gru 2016 autorstwa Horosk0ppta (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Powstanie listopadowe
Data 29.11.1830, godz. 18:00
Miejscowość Warszawa (52N15; 21E00)
Strefa czasowa GMT +1:24
Słońce 8° Strzelca
Księżyc 2° Bliźniąt
Ascendent 11° Raka


Horoskop powstania listopadowego


Opis

Polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).


Główną przyczyną wybuchu powstania listopadowego było nieprzestrzeganie przez cesarzy Imperium Rosyjskiego postanowień konstytucji z 1815 roku. Aleksander I w 1819 roku zniósł wolność prasy i wprowadził cenzurę prewencyjną. Rosjanie rozbijali i rozwiązywali tajne stowarzyszenia, oraz organizacje o charakterze niepodległościowym, oraz aresztowali działaczy, z Walerianem Łukasińskim na czele. Na wybuch powstania wpływ pośredni miały zrywy we Francji i Belgii w lipcu i sierpniu 1830 roku, które podważyły polityczne status quo w polityce europejskiej.


Powstanie wybuchło wieczorem ok. godz. 18:00, 29 listopada 1830, gdy podporucznik Piotr Wysocki wszedł do Szkoły Podchorążych Piechoty w Łazienkach, przerwał zajęcia z taktyki – wygłosił mowę: „Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów!". Wystąpienie było konsekwencją działań sprzysiężenia Wysockiego, które postawiło sobie za główny cel wywołanie powstania zbrojnego i wyzwolenie ojczyzny. Tajny plan – noc listopadowa niestety nie powiódł się. Wielki książę uciekł, wojsko rosyjskie nie zostało zaskoczone. Do spiskowców zaczęła przyłączać się ludność miejska, jednakże głównie chłopi i rzemieślnicy. [1]


Konsekwencją wybuchu powstania listopadowego i detronizacji cara Mikołaja I była wojna polsko-rosyjska, która rozpoczęła się na początku lutego 1831 roku. Na teren Królestwa Polskiego wkroczyła armia carska. Złamała ją bitwa pod Olszynką Grochowską w wyniku której wojska polskie wycofały się pod fortyfikacje Pragi, a dowódca Rosjan Iwan Dybicz zrezygnował z dalszego szturmu, wskutek ciężkich strat. Po trzymiesięcznych bojach, utrzymujących względną równowagę po obydwu stronach, 26 maja stoczona została bitwa pod Ostrołęką, zakończona porażką i utratą zdolności taktycznej przez armię polską. W konwekwencji powstańcy stracili Warszawę (6-7 września). Kilka tygodni później nastąpił rozpad sejmu, Rządu Narodowego i wojska którego znaczna część przekroczyła granice Prus i Galicji. Późniejsze działania partyzanckie nie przyniosły konkretnego efektu, spotykając się ze zdecydowaną reakcją Rosjan. Oficerów, wziętych z bronią w ręku rozstrzeliwano, szlachtę oddawano pod sądy wojenne i skazywano na konfiskatę majątków i zesłanie. Chłopów karano chłostą, zsyłano do batalionów syberyjskich, wsie sprzyjające powstańcom palono. Poszczególne oddziały partyzanckie utrzymały się w puszczach litewskich do listopada 1831. [2]


W czasie trwania powstania listopadowego siły polskie liczyły ok. 150 tys. żołnierzy, zaś Imperium Rosyjskie dysponowało 200 tysięcznym wojskiem. Jednakże to strona polska poniosła aż dwukrotnie większe straty – ok. 40 tys. poległych i rannych. [3]. Klęska powstania listopadowego spowodowana była bierną postawą dowódców, nieprzeprowadzeniem reform społecznych (sprawa chłopska), przewagą liczb rosyjskich, brakiem pomocy ze strony państw Europy Zachodniej oraz tym, że nie objęło wszystkich ziem polskich [4]

Kluczowe wydarzenia

 • 15 grudnia 1828 - powstaje związek kilkunastu wojskowych ze szkoły podchorążych Królestwa Kongresowego w Warszawie, zgrupowanych wokół podporucznika Piotra Wysockiego
 • 29 listopada 1830, ok. godz 18:00 - mowa Wysockiego, grupa spiskowców zajmuje Belweder, którego rezydentowi - wielkiemu księciu Konstantemu, udaje się uciec. W nocy zdobyto również budynek Arsenału, pełniącego funkcję magazynu broni
 • 13 grudnia 1830 - car Mikołaj I wprowadził stan wojenny (data 13 grudnia! - przyp.red) w prowincjach zabranych i wydał ukaz o przeprowadzeniu mobilizacji korpusu interwencyjnego pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza, który miał stłumić powstanie
 • 25 stycznia 1831 - Sejm Królestwa Polskiego uchwala ustawę o detronizacji Mikołaja I. Symbolicznie uznaje się, iż od daty przyjęcia tej uchwały rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska 1831 roku
 • 5 lutego 1831 - armia rosyjska wkroczyła w granice Królestwa
 • 25 lutego 1831 - bitwa o Olszynkę Grochowską, najbardziej krwawa bitwa powstania listopadowego, rezultatem duża ilość ofiar, bitwa nierozstrzygnięta
 • 22 kwietnia 1831 - nieudany atak polskich partii powstańczych na Mariampol
 • 26 maja 1831 - bitwa pod Ostrołęką, zakończona klęską powstańców
 • 15 sierpnia 1831 - Towarzystwo Patriotyczne podjęło próbę dokonania zamachu stanu. Tłum warszawski zamordował więzionych na Zamku Królewskim zdrajców. Chaos opanował wówczas generał Jan Krukowiecki, który stanął na czele rządu z niemal dyktatorską władzą
 • 6/7 września 1831 - obrona i utrata Warszawy
 • 21 października 1831 - koniec powstania listopadowego, ostatnie kapitulowały twierdze w Modlinie (9 października) i Zamościu (21 października)


Więcej na: Wikipedii.

Źródło horoskopu

Wikipedia, Za: Pamiętnik Piotra Wysockiego. Warszawa: Redakcja Wydawnictw WAT, 2006, s. 35-36. Informację dostarczył Mirosław Czylek