Lipiński Wacław (1896)

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Wacław Lipiński
Data urodzenia 28.09.1896, godz. 21:00
Miejscowość Łódź
Strefa czasowa GMT +1.24
Słońce 7° Wagi
Księżyc 22° Bliźniąt
Ascendent 25° Bliźniąt
Horoskop Wacława Lipińskiego

Biografia

Doktor hab. historii, podpułkownik Wojska Polskiego, działacz antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.

W czasie kampanii wrześniowej pełnił funkcję szefa propagandy Dowództwa Obrony Warszawy. Codziennie nadawał komunikaty radiowe o sytuacji na froncie. Ponadto starał się instruować ludność, jak należy zachować się wobec nalotów i bombardowań artyleryjskich. Próbował podnosić morale mieszkańców Warszawy i przeciwdziałać panicznym nastrojom i fali szpiegomanii. [1]


Kliknij, by zapoznać się z biografią zamieszczoną na Wikipedii.

Kluczowe wydarzenia

  • lato 1917 - po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 roku wyjechał do Krakowa, gdzie zdał maturę i podjął studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednocześnie został sekretarzem Ligi Niezawisłości Polski i członkiem komendy głównej POW
  • w listopadzie 1918 roku - dowodził plutonem podczas obrony Lwowa. Pisał później o tym w książce "Wśród lwowskich orląt".
  • 25 maja 1923 - został przeniesiony z korpusu oficerów piechoty do korpusu oficerów administracji, dział naukowo-oświatowy, i przydzielony do Obozu Warownego „Kraków” na stanowisko referenta oświatowego
  • 12 kwietnia 1927 - awansował na majora ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1927 i 4. lokatą w korpusie oficerów administracji, grupa oficerów naukowo-oświatowych
  • od ~ 1934 - pracował w Instytucie Badania Najnowszej Historii Polski, przemianowanego później na Instytut im. Józefa Piłsudskiego. Został jego dyrektorem.
  • 1936 - habilitował się z najnowszej historii Polski na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
  • w styczniu 1939 - został przeniesiony w stan spoczynku i awansowany na podpułkownika.
  • 27 grudnia 1947 roku - został skazany na karę śmierci przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie, zamienioną później na dożywotnie więzienie.
  • 4 kwietnia 1949 roku - zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w więzieniu we Wronkach

Ciekawostki

Warszawa umie być wdzięczna i nigdy nie zapomni tego, co dla niej zrobił jej prezydent – budowniczy i prezydent – obrońca, major Stefan Starzyński. Nie zapomni także o pułkowniku Wacławie Lipińskim, który przez prawie trzy tygodnie pobudzał nas do walki i ofiarności. Opis: po kapitulacji Warszawy.

Źródło: „Kurier Warszawski”, 29 września 1939

W moim głębokim przekonaniu Wacław Lipiński winien przejść do historii polskiej jako bohater narodowy. Jego postawa na procesie była unikatem za żelazną kurtyną. Nikt nie zdobył się na taką postawę. Jeden tylko pułkownik Lipiński. Ten fakt wystarczy na wyniesienie go na cokół historycznego pomnika (…). Jego walka, jego ostatnie pole działania, to nie było właściwie żadne pole, to było trzęsawisko po pas, krepujące ruchy prowokacje, zdrady, oszczerstwa, podłości poprzez które usiłował przerzucić kładkę wolnej myśli ku wolnej Polsce. Wysiłek absolutnie nadludzki.

Źródło: Józef Mackiewicz, Spotkanie z Lipińskim, „Lwów i Wilno” nr 116, 1947

Źródło horoskopu

"wo diewiat czasów wieczerom" wg. aktu chrztu nr 4763, parafii Św. Krzyż.

Informację dodał Jarosław Gronert.