II Wojna Światowa

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Infobox collage for WWII.PNG

Opis

Druga wojna światowa jest największym konfliktem zbrojnym w historii świata. Rozpoczęła się 1 września 1939 i trwała do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmując zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.

Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – atak III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Ustalenie rozpoczęcia II wojny światowej jest sprawą problematyczną. Pomimo powszechnego przeświadczenia o tym, że działania wojenne rozpoczęły się od bombardowania Westerplatte o godzinie 4:45, prawdopodobnie w obrębie kilku minut około tej samej godziny, nastąpiło bombardowanie Wielunia [1] oraz bombardowanie mostów tczewskich [2]. Wiadomo również, że oddziały niemieckie przekraczały polską granicę jeszcze kilka godzin wcześniej.

Warto jednak zaznaczyć, że wojna, w zamyśle Adolfa Hitlera, miała zacząć się o godzinie 4:45 (powiedział: Seit 5:45 wird zurückgeschossen), dlatego horoskop ataku na Westerplatte wydaje się być najbardziej słusznym wyborem w poszukiwaniu horoskopu rozpoczęcia II wojny światowej.

Horoskop incydentu w Tczewie
Data: 1.09.1939, godz. 4:34
Ascendent: 3°58' Panny
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Horoskop ataku na Wieluń
Data: 1.09.1939, godz. 4:40
Ascendent: 3°52' Panny
Horoskop ataku na Westerplatte
Data: 1.09.1939, godz. 4:45
Ascendent: 5°51' Panny


Okoliczności poprzedzające II wojnę światową

 • 30 stycznia 1933 - NSDAP obejmuje w Niemczech władzę, przekształcając państwo demokratyczne w ustrój totalitarny; Adolf Hitler mianowany przez prezydenta Hindenburga jako Kanclerz Rzeszy
 • 12 marca 1938 - Anschluss Austrii
 • 29 do 30 września 1938 - układ w Monachium, decydujące o oderwaniu znacznej części Czechosłowacji
 • 15 marca 1939 - początek okupacji reszty Czech, Moraw i Śląska Czeskiego
 • 26 marca 1939 - oficjalna odmowa Polski wobec żądań propozycji Rzeszy Niemieckiej w sprawie aneksji Gdańska i eksterytorialnego tranzytu przez Pomorze polskie, kończąca okres rokowań trwający od 24 października 1938, znaczące pogorszenie stosunków polsko - niemieckich
 • 6 kwietnia 1939 - minister Józef Beck podpisał w Londynie układ o dwustronnych gwarancjach polsko-brytyjskich
 • 28 kwietnia 1939 - wypowiedzenie polsko-niemieckiego układu o nieagresji z 1934
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Horoskop podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow
Dane: 24.08.1939, godz. 2:00, Moskwa

Niemiecko-sowiecki pakt o nieagresji (tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow) został podpisany w Moskwie o godz. 2:00 [3] w nocy 23/24 VIII w imieniu rządów Rzeszy Niemieckiej i ZSRR przez ministra spraw zagranicznych Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera) i ludowego komisarza (ministra) spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesława Mołotowa. Podpisany został również tajny protokół dodatkowy, który dotyczył rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii.

Prowokacja gliwicka: niemiecki napad na niemiecką radiostację w Gliwicach, dokonany w czwartek 31 sierpnia 1939 o godz. 20.00, wykorzystany natychmiast przez niemiecką propagandę jako główny "dowód polskich prowokacji". Nosił kryptonim Unternehmen Tannenberg, tak samo jak późniejsza Operacja Tannenberg [4].


Kampania wrześniowa

Horoskop ataku na Westerplatte
Data: 1.09.1939, godz. 4:45
Ascendent: 5°51' Panny

Symbolem ataku Niemiec stało się uderzenie na polską składnicę wojskową Westerplatte w Wolnym Mieście Gdańsku [5], rozpoczęte o godzinie 4:45 strzałami pancernika "Schleswig-Holstein" [6], który z kurtuazyjną wizytą wpłynął do portu w Gdańsku kilka dni wcześniej. Westerplatte skapitulowało 7 września o godz. 10:15, do tego czasu było przykładem bohaterstwa i zachęcało do dalszej walki cały kraj.

Kluczowe wydarzenia w kampanii wrześniowej

 • 1 września 1939 - początek II wojny światowej: bombardowanie Wielunia, mostów tczewskich, strzały Schleswig Holstein, oraz atak na Pocztę Gdańską [7]
 • 3 września 1939 - Anglia i Francja wypowiadają wojnę Państwom Osi, z formalnego punktu widzenia wojna nabiera charakteru konfliktu międzynarodowego; początek "dziwnej wojny" [8]
 • 7 września 1939, g. 10:15 - kapitulacja załogi na Westerplatte
 • 9 do 18/22 września 1939 - bitwa pod Bzurą [9]
 • 17 września 1939 - początek agresji ZSRR na Polskę, jako konwekwencja paktu Ribbentrop - Mołotow, nota dyplomatyczna przekazana o g. 03:00 [10]
 • 17 września 1939 o g. 21.45 - prezydent Ignacy Mościcki przekracza granicę polsko - rumuńską, gdzie w krótkim czasie zostaje internowany
 • 28 września 1939 - kapitulacja Warszawy
 • 2 październik 1939 - broń złożyła załoga na Helu [11]


Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.