II Wojna Światowa

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Infobox collage for WWII.PNG

Opis

Druga wojna światowa jest największym konfliktem zbrojnym w historii świata. Rozpoczęła się 1 września 1939 i trwała do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmując zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.

Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – atak III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Ustalenie rozpoczęcia II wojny światowej jest sprawą problematyczną. Pomimo powszechnego przeświadczenia o tym, że działania wojenne rozpoczęły się od bombardowania Westerplatte o godzinie 4:45, prawdopodobnie w obrębie kilku minut około tej samej godziny, nastąpiło bombardowanie Wielunia [1] oraz bombardowanie mostów tczewskich [2]. Wiadomo również, że oddziały niemieckie przekraczały polską granicę jeszcze kilka godzin wcześniej.

Warto jednak zaznaczyć, że wojna, w zamyśle Adolfa Hitlera, miała zacząć się o godzinie 4:45 (powiedział: Seit 5:45 wird zurückgeschossen), dlatego horoskop ataku na Westerplatte wydaje się być najbardziej słusznym wyborem w poszukiwaniu horoskopu rozpoczęcia II wojny światowej.

Horoskop incydentu w Tczewie
Data: 1.09.1939, godz. 4:34
Ascendent: 3°58' Panny
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Horoskop ataku na Wieluń
Data: 1.09.1939, godz. 4:40
Ascendent: 3°52' Panny
Horoskop ataku na Westerplatte
Data: 1.09.1939, godz. 4:45
Ascendent: 5°51' Panny


Okoliczności poprzedzające II wojnę światową

 • 30 stycznia 1933 - NSDAP obejmuje w Niemczech władzę, przekształcając państwo demokratyczne w ustrój totalitarny; Adolf Hitler mianowany przez prezydenta Hindenburga jako Kanclerz Rzeszy
 • 12 marca 1938 - Anschluss Austrii
 • 29 do 30 września 1938 - układ w Monachium, decydujące o oderwaniu znacznej części Czechosłowacji
 • 15 marca 1939 - początek okupacji reszty Czech, Moraw i Śląska Czeskiego
 • 26 marca 1939 - oficjalna odmowa Polski wobec żądań propozycji Rzeszy Niemieckiej w sprawie aneksji Gdańska i eksterytorialnego tranzytu przez Pomorze polskie, kończąca okres rokowań trwający od 24 października 1938, znaczące pogorszenie stosunków polsko - niemieckich
 • 6 kwietnia 1939 - minister Józef Beck podpisał w Londynie układ o dwustronnych gwarancjach polsko-brytyjskich
 • 28 kwietnia 1939 - wypowiedzenie polsko-niemieckiego układu o nieagresji z 1934
 • 24 sierpnia 1939, g. 02:00 - pakt Ribbentrop - Mołotow (przykład podany poniżej)
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
Horoskop podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow
Dane: 24.08.1939, godz. 2:00, Moskwa

Niemiecko-sowiecki pakt o nieagresji (tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow) został podpisany w Moskwie o godz. 2:00 [3] w nocy 23/24 VIII w imieniu rządów Rzeszy Niemieckiej i ZSRR przez ministra spraw zagranicznych Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera) i ludowego komisarza (ministra) spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesława Mołotowa. Podpisany został również tajny protokół dodatkowy, który dotyczył rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii.

Prowokacja gliwicka: niemiecki napad na niemiecką radiostację w Gliwicach, dokonany w czwartek 31 sierpnia 1939 o godz. 20.00, wykorzystany natychmiast przez niemiecką propagandę jako główny "dowód polskich prowokacji". Nosił kryptonim Unternehmen Tannenberg, tak samo jak późniejsza Operacja Tannenberg [4].


Kampania wrześniowa

Horoskop ataku na Westerplatte
Data: 1.09.1939, godz. 4:45
Ascendent: 5°51' Panny

Symbolem ataku Niemiec stało się uderzenie na polską składnicę wojskową Westerplatte w Wolnym Mieście Gdańsku [5], rozpoczęte o godzinie 4:45 strzałami pancernika "Schleswig-Holstein" [6], który z kurtuazyjną wizytą wpłynął do portu w Gdańsku kilka dni wcześniej. Westerplatte skapitulowało 7 września o godz. 10:15, do tego czasu było przykładem bohaterstwa i zachęcało do dalszej walki cały kraj.

Kluczowe wydarzenia w kampanii wrześniowej

 • 1 września 1939 - początek II wojny światowej: bombardowanie Wielunia, mostów tczewskich, strzały Schleswig Holstein, oraz atak na Pocztę Gdańską [7]
 • 7 września 1939, g. 10:15 - kapitulacja załogi na Westerplatte
 • 9 do 18/22 września 1939 - bitwa pod Bzurą [8]
 • 17 września 1939 - początek agresji ZSRR na Polskę, jako konwekwencja paktu Ribbentrop - Mołotow, nota dyplomatyczna przekazana o g. 03:00 [9]
 • 17 września 1939 o g. 21.45 - prezydent Ignacy Mościcki przekracza granicę polsko - rumuńską, gdzie w krótkim czasie zostaje internowany
 • 28 września 1939 - kapitulacja Warszawy
 • 2 październik 1939 - broń złożyła załoga na Helu [10]


Kluczowe wydarzenia w trakcie II wojny światowej

 • 1 września 1939 - agresja Niemiec na Polskę
 • 3 września 1939 - Anglia i Francja wypowiadają wojnę Państwom Osi, z formalnego punktu widzenia wojna nabiera charakteru konfliktu międzynarodowego; początek "dziwnej wojny" [11]
 • 17 września 1939 - agresja ZSRR na Polskę
 • 10 maja 1940 - początek kampanii francuskiej, zakończona kapitulacją Francji w dniu 22 czerwca
 • 8 sierpnia 1940 - atakiem Luftwaffe na lotniska RAF rozpoczęła się powietrzna bitwa o Anglię, trwająca do 31 października. Jednostki Luftwaffe zostały pozbawione setek doświadczonych pilotów, nawigatorów i bombardierów. Dla niemieckiego lotnictwa były to straty nie do odrobienia.
 • 11 marca 1941 - podpisanie ustawy Lend-Lease Act, zezwalającej prezydentowi Stanów Zjednoczonych "sprzedawać, przenosić własność, wymieniać, wydzierżawiać, pożyczać i w jakikolwiek inny sposób udostępniać innym rządom dowolne produkty ze sfery obronności". Lend-lease był ważnym czynnikiem w zwycięstwie aliantów w II wojnie światowej, zwłaszcza w pierwszym okresie, gdy Stany Zjednoczone nie były jeszcze bezpośrednio zaangażowane w działania zbrojne.
 • 22 czerwca 1941 roku, o g. 3.15 - rozpoczęła się operacja „Barbarossa”, uderzenie państw Osi na Związek Radziecki od Bałtyku po Karpaty
 • 7 grudnia 1941 - atak japońskiego lotnictwa na Pearl Harbor, Stany Zjednoczone przystępują dzień później do wojny
 • 4–7 czerwca 1942 - bitwa o Midway, przerwanie dominacji japońskiej przez wojska USA
 • 23 października do 4 listopada 1942 - bitwa pod El - Alamein, zakończona zwycięstwem sił brytyjskich nad siłami niemieckimi. Większość historyków brytyjskich sądzi, że bitwa ta, wraz z bitwą stalingradzką, były dwoma zwycięstwami, które w największym stopniu przyczyniły się do klęski hitlerowskich Niemiec.
 • 23 sierpnia 1942 do 2 lutego 1943 - bitwa stalingradzka [12], zakończona porażką, utrata inicjatywy w działaniach wojennych przez siły niemieckie
 • 5 lipca do 23 sierpnia 1943 roku - bitwa na Łuku Kurskim
 • 28 listopada 1943 - konferencja w Teheranie [13]
 • 6 czerwca 1944 - początek operacji Overlord, lądowanie w Normandii alianckich sił sprzymierzonych, otwierających front zachodni, początek końca III Rzeszy
 • 1 sierpnia do 2 października 1944 - trwało największe wystąpienie zbrojne ruchu oporu w Europie – powstanie warszawskie
 • 30 kwietnia 1945 - Adolf Hitler popełnił samobójstwo
 • 7 i 8 maja 1945 - kapitulacja Niemiec wobec armii frontu zachodniego (USA, W. Bryt), powtórzona na żądanie Stalina dzień później, już przed zjednoczonymi siłami frontu wschodniego i zachodniego
 • 6 i 9 sierpnia 1945 - atak atomowy na Hiroshimę i Nagasaki
 • 2 września 1945 - bezwarunkowa kapitulacja Japonii