Fryderyk Jagiellończyk

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Wersja z dnia 14:02, 10 kwi 2017 autorstwa Miroslawczylek (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Fryderyk Jagiellończyk
Data urodzenia 28.04.1468, godz. 11:58
Miejscowość Kraków (50°03′N 19°56′E)
Strefa czasowa LAT
Słońce 17° Byka
Księżyc 6° Lwa
Ascendent 28° Lwa
Horoskop Fryderyka Jagiellończyka


Biografia

Polski królewicz i książę litewski, kardynał, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, biskup krakowski. Działał na rzecz objęcia tronu polskiego przez brata, Jana Olbrachta w 1492*; w 1501 przyczynił się do wyboru kolejnego z braci, Aleksandra [1]**, na króla Polski, co wzmocniło unię polsko-litewską.

Kierował się w swoich działaniach dobrem dynastii Jagiellonów, ale dbał również o sprawy kościelne. Rozwijał w obu swoich diecezjach kult świętych, troszczył się o życie liturgiczne oraz należyty poziom życia duchowieństwa. W czasie swoich blisko 10-letnich rządów zwołał 6 synodów diecezjalnych (wszystkie odbyły się w Gnieźnie) oraz tyle samo synodów prowincjalnych. Troszczył się o katedrę gnieźnieńską kładąc szczególny nacisk na jej konserwację. On również jako pierwszy podarował katedrze złoty kielich, co później weszło na stałe do formuły przysięgi każdego nowego arcybiskupa [2]


  • (udział w elekcji Jana I Olbrachta: Fryderyk poparł swojego brata Jana Olbrachta, za pieniądze pożyczone od mieszczan krakowskich wystawiając oddział 600 jeźdźców węgierskich, którzy zabezpieczyli miejsce elekcji w Piotrkowie. W związku z nieobecnością prymasa, to właśnie biskup krakowski poprowadził wybór króla, który trwał zaledwie godzinę.) [3]
  • (udział w elekcji Aleksandra Jagiellończyka: Fryderyk jako prymas zajmował ważną pozycję w ówczesnym układzie politycznym, gdyż o koronę polską ubiegali się wtedy jego trzej bracia: król czesko-węgierski Władysław II, wielki książę litewski Aleksander oraz królewicz Zygmunt. Ostatecznie kardynał poparł Aleksandra, mając m.in. na uwadze związki Korony z Wielkim Księstwem. 12 grudnia 1501 r. Fryderyk Jagiellończyk w czasie ceremonii na Wawelu koronował swojego starszego brata na króla Polski.) [4]


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii. Ciekawe opracowanie dostępne w artykule Kardynał Fryderyk Jagiellończyk – szara eminencja przełomu XV i XVI wieku?

Kluczowe wydarzenia

  • 27 czerwca 1487 roku - Innocenty VIII [5] udzielił królowi polskiemu prawa do obsadzania godności kościelnych przy sześciu kościołach katedralnych. Ten krótki rys charakteryzujący pozycję Jagiellończyka względem hierarchów kościoła pozwala wyjaśnić, dlaczego sam akt wyboru Fryderyka na stołeczne biskupstwo przebiegł tak łatwo i został niezwłocznie uznany przez papieża. Można przypuszczać, że zabiegi mające na celu wyniesienie królewicza na katedrę były prowadzone jeszcze przez jego poprzednika, Jana Rzeszowskiego
  • 13 kwietnia 1488 - po śmierci biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego 28 lutego 1488 roku, kapituła dokonała elekcji na krakowski stolec biskupi królewicza Fryderyka. Wybór dokonany 13 kwietnia był jednogłośny [6]
  • 20 września 1493 - został wyniesiony do godności kardynała i został 23 września 1493 roku kardynałem-diakonem Kościoła Santa Lucia w Septisolio [7]
  • 2 października 1493 - mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim, po śmierci Zbigniewa Oleśnickiego
  • 14 marca 1503 - zmarł w Krakowie

Ciekawostki

Gdy ojciec polecił go na biskupstwo krakowskie, młody Fryderyk nie miał jeszcze święceń kapłańskich. Dla króla nie była to jednak żadna przeszkoda. Tak wszystko zorganizował, że w ciągu kilku dni syn przyjął niższe święcenia kapłańskie, a po niespełna 2 tygodniach otrzymał prekonizację papieską. [8]

Wiemy, że kardynał oprócz namiętności politycznej lubił także biesiady ze swoimi dworzanami przy dźwiękach muzyki, przywiązany był także do „olśniewającego bogactwa”, o czym świadczą przedmioty przekazane po jego śmierci kościołom w podległych mu diecezjach. Czy towarzyszył temu też rozwiązły tryb życia młodego kardynała? Trudno powiedzieć. Bez wątpienia choroba, objawiająca się bólami stawów i ścięgien a także powstawaniem ropiejących wrzodów, dawała mu się wyraźnie we znaki. W ostatnich miesiącach życia choremu kardynałowi towarzyszył starszy o rok królewicz Zygmunt. [9]

Gdy 28 stycznia 1488 r. zmarł biskup krakowski Jan Rzeszowski, król Kazimierz IV Jagiellończyk postanowił wprowadzić na tę stolicę biskupią właśnie swojego najmłodszego syna. Miał tu wyraźny cel polityczny – związanie Kościoła z działaniami państwowymi. Wiedział także, że stanowisko duchowne będzie dla królewicza mającego raczej słabe szanse na koronę bardzo dobrym zabezpieczeniem na przyszłość. 13 kwietnia kapituła krakowska wybrała 20-letniego wówczas Fryderyka następcą biskupa Jana. [10]

Źródło horoskopu

Rękopis horoskopu Fryderyka Jagiellończyka ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (domy Regiomontanusa).

Rękopisy Biblioteki Jagiellońskiej. Informację dostarczyła Sylwia Konarska-Zimnicka.

Horoskop obliczony jest na 27 kwietnia 1468 roku godz. 23:48 LAT (liczoną od południa), a więc de facto dnia następnego, czyli 28 kwietnia godz. 11:48 LAT. Aby ascendent znajdował się w 27° 22´ Lwa – jak jest zaznaczone w rękopisie – trzeba dodać ok. 10 minut. Stąd uznaliśmy, że horoskop należy liczyć na godz. 11:58 LAT (= 10:33 GMT).

Tymczasem Jan Długosz (Dzieła wszystkie, tom V, ks XII, Kraków 1870, s. 473) podaje inny czas narodzin Fryderyka: "We Czwartek, dnia dwudziestego siódmego Kwietnia, po godzinie szesnastej [tj. w czwartek, 28 kwietnia 1468, godz. 4:00 LAT – przyp. PP], Elżbieta królowa w zamku Krakowskim wydala dziewiątym połogiem na świat szóstego syna: który w kościele Krakowskim przyjął chrzest z rąk Jana biskupa Krakowskiego, w Niedzielę, dnia ósmego Maja, i na usilne prośby Protazy u sza biskupa Ołomunieckiego, który go trzymał do chrztu, nazwany został Fryderykiem". Zob. wykres horoskopu wg godziny podanej przez Jana Długosza. Informację przekazał Mirosław Czylek.