Szydłowiecki Krzysztof

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Krzysztof Szydłowiecki
Data urodzenia 16.11.1466, godz. 9:36
Miejscowość Szydłowiec (51°13′N; 20°51′E)
Strefa czasowa LAT
Słońce 3° Strzelca
Księżyc 16° Ryb
Ascendent 24° Strzelca
Horoskop Krzysztofa Szydłowieckiego


Biografia

Możnowładca, w latach 1507–1510 podskarbi nadworny koronny, następnie podkanclerzy i kanclerz wielki (1511-1515). Urodził się w Szydłowcu jako syn Anny z Łabędziów i Stanisława. Jednak ojciec wysłał go w dzieciństwie na Wawel, gdzie wychowywał się jako towarzysz zabaw przyszłego króla Zygmunta Starego. Kierował polityką zagraniczną Polski za panowania króla Zygmunta Starego. Był zwolennikiem bezwzględnego trzymania się obozu habsburskiego, jednocześnie nastawionym zdecydowanie antyturecko. W 1515 r. wraz z biskupem Piotrem Tomickim wypracował ugodę z Habsburgami, zwieńczoną zjazdem trzech monarchów w Wiedniu w lipcu tego roku. Przeciwnik polityczny królowej Bony. Inicjator czteroletniego rozejmu z Albrechtem Hohenzollernem, podpisanego 5 kwietnia 1521 r. Był sygnatariuszem aktu traktatu krakowskiego w 1525 roku.

W latach 1515–1527 był wojewodą krakowskim, od 1509 kasztelanem sandomierskim, od 1527 krakowski, zaś od 1515 roku pełni funkcję starosty generalnego krakowskiego, starosty średzkiego, nowokorczyńskiego, gostynińskiego, sochaczewskiego i łukowskiego; hrabia na Szydłowcu.

Zmarł 30 grudnia 1532 roku w Krakowie. Pochowany został w Kolegiacie św. Marcina w Opatowie pod nagrobkiem pochodzącym z warsztatu Bartłomieja Berrecciego.


Szersza biografia znajduje się na Wikipedii

Źródło horoskopu

Rękopis zrektyfikowanego horoskopu Krzysztofa Szydłowieckiego ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (domy Regiomontanusa).

Rękopisy Biblioteki Jagiellońskiej, w których znajduje się horoskop Krzysztofa Szydłowieckiego zrektyfikowany przez anonimowego astrologa. Horoskop prezentowany w Polskim Towarzystwie Astrologicznym przez dr Sylwię Konarską-Zimnicką w czasie wykładu „Horoskopy mistrzów krakowskich XV i XVI wieku” (18.04.2015).

Do niedawna nie była znana historykom jego dokładna data urodzenia. Podawano jedynie rok 1467, lecz Polski Słownik Biograficzny (wyd. 2014) podaje datę dzienną – 15 listopada 1466 roku, która przypuszczalnie pochodzi z rękopiśmiennego horoskopu sporządzonego w 1508 roku (zob. il. obok), tyle tylko, że widniejąca na wykresie godzina urodzenia 21:34 liczona jest nie od północny, lecz od południa (LAT), dlatego jest to de facto dzień następny, a więc 16 listopada 1466 roku, godz. 9:34 LAT (Szydłowiec) - podług podanego stopnia ascendentu powinno być 2 minuty później.

Piotr Piotrowski uważa, że z notatek pozostawionych na marginesach rękopisu (Rectificata pro mora) wynika, że horoskop został zrektyfikowany metodą animodara. Przedurodzeniowy nów Księżyca (syzygia ante nativitatum) znajdował się w 24° 40´ Skorpiona, którego władcą jest Mars. Autor horoskopu uznał tę planetę za rektyfikatora i podług jej stopnia (26° 10´ Wagi) ustawił osie nie tylko ascendentu (23° 01’ Strzelca), lecz także medium coeli (26° 24´ Wagi), umieszczając Marsa w samym środku nieba. Na wykresie zaznaczono także gwiazdę stałą, którą może być albo Alkalurops (w „Tablicach alfosyńskich” – Inkalunis), albo – co bardziej prawdopodobne – gwiazdę w najbardziej pomyślnej stacji księżycowej al-Gafahr, która według dawnych doktryn astrologicznych miała odgrywać kluczową rolę w horoskopach Mojżesza i Mahometa.

Na wykresie zaznaczono także Almutis (almuten figuris), za którego słusznie uznano Jowisza (będącego sumą godności punktów hylegialnych). Jowisz jest także władcą ascendentu i pozostaje pod władaniem Wenus, która znajduje się w pierwszym domu, jest swojej sekcie (hayz) oraz włada medium coeli.