Stanisław August Poniatowski

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stanislas II August Poniatowski.PNG
Dane Stanisław August Poniatowski
Data urodzenia 17.01.1732, godz. 10:00
Miejscowość Wołczyn(52°17′N, 23°18′E)
Strefa czasowa GMT +1:33
Słońce 27° Koziorożca
Księżyc 24° Panny
Ascendent 21° Ryb
Horoskop Stanisława Augusta Poniatowskiego

Biografia

Król Polski w latach 1764–1795 jako Stanisław II August; wcześniej stolnik wielki litewski od 1755, starosta przemyski od 1753. Od 1777 należał do masonerii. Ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Starannie wykształcony, w młodości wiele podróżował po krajach Europy Zachodniej. Władca słaby, całkowicie zależny od Imperium Rosyjskiego. Według niektórych ocen królowi brakowało męskiej energii i stanowczości, a w swej bezsilności niejednokrotnie płakał, by przekonać swoich rozmówców do swoich najlepszych intencji. Realizował szeroko zakrojone projekty artystyczne. Król był wielkim mecenasem nauki, sztuki i literatury, organizował obiady czwartkowe, na które zapraszał uczonych, pisarzy, poetów. Nigdy nie liczył się z wydatkami, obejmującymi m.in. tzw. pensje lub posagi dla baletnic, dlatego od początku swojego panowania zmuszony był szukać pożyczek. Udzielali je mu jego bogaci krewni, zagraniczni, warszawscy i krakowscy bankierzy, lichwiarze. Król nie wstydził się zaciągać długów u swoich własnych dworzan i służby. Mimo wysokiej pensji, żył rozrzutnie i w chwili śmierci był bardzo zadłużony.

Kliknij, by zapoznać się z biografią zamieszczoną na Wikipedii.

Kluczowe wydarzenia

 • 1755 - Z poparcia Familii Czartoryskich objął urząd stolnika litewskiego.
 • 1757 - 20 grudnia urodziła się Anna Piotrowna, córka Poniatowskiego i Katarzyny (późniejszej carycy Katarzyny II). Dziecko zmarło 16 marca 1759
 • 1758 - 6 lipca został przyłapany in flagranti przez męża Katarzyny, wielkiego księcia Piotra; kochanków zasłonił wówczas przed jego gniewem Franciszek Ksawery Branicki
 • 1759 - 16 marca zmarła córka Anna Piotrowna (pierwsze dziecko Poniatowskiego)
 • 1764 - 7 września - Poniatowski zostaje królem Polski podczas sejmu konwokacyjnego przy nielicznym udziale szlachty i zdecydowanym poparciu wojsk rosyjskich
 • 1764 - 25 listopada - koronacja
 • 1765 - 15 marca założył Szkołę Rycerską, potem Komisje Dobrych Reform, tygodnik Monitor
 • 1771 - 3 listopada godz. 22:00 w Warszawie - zostaje lekko ranny w trakcie uprowadzonia przez konfederatów barskich, udało mu się wynegocjować uwolnienie. Około 5 rano Stanisław August był już w Zamku Królewskim.
 • 1772 - 18 września Rosja, Austria i Prusy notyfikowały Rzeczypospolitej fakt rozbioru. Król skorzystał na tym finansowo jako rekompensatę za utracone majątki (uzyskał spłatę swoich długów oraz 6000 dukatów).
 • 1788 - 6 października zwołany został za zgodą Rosji w Warszawie sejm, zwany później Sejmem Wielkim. Rozpoczął on gruntowne dzieło reformy ustroju.
 • 1791 - 3 maja sejm uchwalił nową konstytucję państwową. Stanisław August był głównym autorem tekstu Konstytucji 3 maja.
 • 1792 - 22 czerwca ustanowienie orderu Virtuti Militari w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 maja
 • 1792 - 24 lipca - władca złożył na ręce posła rosyjskiego Jakowa Bułhakowa żądany akces do konfederacji targowickiej i 23 stycznia 1793 roku podpisany został w Petersburgu przez Prusy i Rosję II rozbiór Rzeczypospolitej.
 • 1793 - 25 lutego upadek banku Teppera. Zadłużony król pozbawiony został kredytu i zmuszony został przyjąć darowiznę z kasy ambasady rosyjskiej w wysokości 400 tysięcy złotych gotówką
 • 1794 - 2 kwietnia król podpisał uniwersał przeciwko powstaniu Tadeusza Kościuszki, po zdobyciu Warszawy przez powstańców został faktycznie odsunięty od władzy
 • 1795 - 25 listopada podpisał akt abdykacji
 • 1797 - 15 stycznia mocarstwa rozbiorowe zawarły konwencję, w myśl której Rosja i Austria przejęły po 2/5 a Prusy 1/5 długu króla w wysokości 40 milionów złotych polskich. Trzy dwory podjęły zobowiązanie wypłaty Poniatowskiemu dożywotnio 200 tysięcy dukatów rocznie.
 • 1797 - 10 marca przeprowadzka do Petersburga, gdzie w swojej rezydencji przyjmował arystokrację, dostojników dworskich, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego oraz licznych gości polskich
 • 1798 - 12 lutego zmarł nagłą śmiercią po wypiciu zawartości filiżanki. Przyczyną śmierci był atak apoplektyczny.

Źródło horoskopu

Akt urodzenia z księgi chrztów parafii wołczyńskiej pod wezwaniem św. Trójcy, Nawiedzenia NMP i św. Stanisława. Księga przechowywana jest na stałe w Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie.

"tłumaczenie: No191 Wołczyn Dnia 17 tego samego miesiąca [stycznia 1732 roku] najdostojniejszy, najznakomitszy pan Stanisław na Wołczynie i Radwanicach hrabia Poniatowski, wojewoda mazowiecki, najwyższy regimentarz wojsk koronnych zgłosił, że z jego małżonki Konstancji dzisiaj o godzinie dziesiątej przed południem urodził się syn Stanisław Antoni, którego tego samego dnia ja Wojciech Stanisław Kostka Kłosowicz, obojga - świętej teologii i prawa doktor, notariusz publiczny powagą papieską, proboszcz wołczyński - odłożywszy uroczystą ceremonię na inny czas - ochrzciłem. Podawał go do chrztu (dosłownie - podniósł go ze św. źródła, chrzcielnicy) wielmożny pan Rostkowski, starosta wiski."

Informację dostarczył Mirosław Czylek dzięki GenealodzyPL.