Krzywicki Ludwik

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Ludwik Krzywicki
Data urodzenia 21.08.1859, godz. 09:00
Miejscowość Płock (52°32′N 19°42′E)
Strefa czasowa GMT +1:18
Słońce 28° Panny
Księżyc 25° Byka
Ascendent 10° Wagi
Horoskop Ludwika Krzywickiego

Biografia

Polski myśliciel marksistowski, socjolog i ekonomista, pedagog, działacz społeczny, polityk. Prekursor i jeden z twórców polskiej socjologii. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Wolnej Wszechnicy. Organizator Głównego Urzędu Statystycznego, współtwórca i wieloletni kierownik Instytutu Gospodarstwa Społecznego.

Po otrzymaniu matury, wstąpił na Cesarski Uniwersytet Warszawski, by studiować matematykę. Ogromny wpływ na młodego studenta wywarła w 1880 r. lektura Kapitału Karola Marksa. W końcu 1882 r. uformowała się na uniwersytecie grupa młodzieży socjalistycznej ("krusińczycy"), im to właśnie zawdzięczamy pierwszy polski przekład 1 tomu Kapitału Marksa. Represje po buncie młodzieży w 1883 r. przeciw poczynaniom szkolnego kuratora Aleksandra L. Apuchtina zakończyły działalność „krusińszczyków”. Krzywicki wyjechał wtedy nielegalnie do Krakowa. Jego szlak emigracyjny wiódł później przez Lipsk, Berno, Zurych, Paryż, Lwów.

W Lipsku uczęszczał na wykłady Wilhelma Wundta, studiował ekonomię pod kierunkiem Wilhelma Roschera, ale najwięcej czasu poświęcał sprawie wydania Kapitału, która była też tematem jego korespondencji z Fryderykiem Engelsem. Po rewizji w jego mieszkaniu wyjechał w 1884 r. do Szwajcarii. Przez blisko półroczny okres pobytu w Zurychu przysłuchiwał się uniwersyteckim wykładom Richarda Avenariusa. Od 1885 r. w Paryżu objął Krzywicki redakcję „Przedświtu”. Do Lwowa przybył na jesieni 1885 roku, gdzie obok publicystyki podjął wykłady w tajnych kółkach młodzieży socjalistycznej. Tam zawarł związek małżeński z poznaną w Zurychu rosyjską studentką medycyny Rachelą Feldberg.

Od chwili powstania Związku Robotników Polskich stał się obok Juliana Marchlewskiego aktywnym jego działaczem i czołowym teoretykiem. W latach 1902–1905 współtworzył społeczno-polityczno-kulturalny tygodnik „Ogniwo”. W 1909 roku był członkiem Towarzystwa Kultury Polskiej. Do 1916 r. współpracował z PPS-Lewicą. Dwukrotnie więziony był w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej: w latach 1899–1900 (za „organizowanie bezpłatnych czytelni”) oraz w 1905 r. za udział w rewolucji. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. pracował w kilku placówkach naukowo-badawczych i uczelniach. Kierował katedrą historii ustrojów społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutem Gospodarstwa Społecznego. Za swoją działalność Ludwik Krzywicki został uhonorowany m.in. nagrodą im. Natansona, Kasy im. Mianowskiego oraz w 1934 r. Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy za całokształt działalności. W 1940 roku Uniwersytet w Kownie przyznał mu doktorat honoris causa.


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii. Warto zapoznać się również z materiałem: Ludwik Krzywicki: w 150. rocznicę urodzin

Kluczowe wydarzenia

  • 1861 - śmierć ojca, Tadeusza Konstantego [1]
  • 17 październik 1887 - urodziny syna Aleksandra [2]
  • 1893 - 35-letni wówczas Ludwik Krzywicki spędził prawie pół roku za Atlantykiem. Wyjechał, by zwiedzić Wystawę Światową w Chicago i wziąć udział w Kongresie Folklorystów. Chciał też poznać Amerykę – przede wszystkim tamtejszą gospodarkę rolną, ale także drogie mu zagadnienia oświaty i sprawy świata pracy. Na miejscu interesowało go wszystko: życie wielkiego miasta i Polonii, obyczaje i życie codzienne, kultura i psychologia yankee, emancypacja kobiet i maszyna polityczna [3]
  • 17 październik 1896 - urodziny syna Jerzego [4]
  • 1921 - objął na Uniwersytecie Warszawskim katedrę historii ustrojów społecznych, również w 1921r. rozpoczął pracę naukową w kierowanym przez siebie Instytucie Gospodarstwa Społecznego
  • 10 czerwca 1941 - zmarł na atak serca

Źródło horoskopu

Metryka urodzenia Ludwika Krzywickiego w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Płocku, Notatki Płockie 26/3-108, 17-18, 1981 [5]

Informację dostarczył Mirosław Czylek.