Kotarbiński Wilhelm

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Wilhelm Kotarbiński
Data urodzenia 30.11.1848, godz. 11:00
Miejscowość Nieborów (52°04'N; 20°04'E)
Strefa czasowa GMT+1:20
Słońce 9° Strzelca
Księżyc 29° Strzelca
Ascendent 22° Koziorożca


Horoskop Wilhelma Kotarbińskiego


Biografia

Polski malarz, którego twórczość zaliczana jest do akademizmu, romantyzmu, symbolizmu i secesji. Tematyka obrazów Wilhelma Kotarbińskiego obejmowała przede wszystkim sceny biblijne i antyczne (z kręgu starożytnych kultur Egiptu, Grecji, Rzymu i Bliskiego Wschodu) oraz – w dojrzałym okresie jego twórczości – także sceny fantastyczne, symboliczne i alegoryczne.

Wilhelm Kotarbiński był drugim synem polskiego szlachcica Aleksandra Kotarbińskiego, który w ówczesnej guberni warszawskiej piastował stanowisko rachmistrza dóbr nieborowskich. Z powodu niedomagań zdrowotnych obojga rodziców, a także samego Wilhelma, został on ochrzczony dopiero w trzecim miesiącu życia – 7 lutego 1849.

Po ukończeniu gimnazjum klasycznego w Warszawie, kształcił się w Klasie Rysunkowej w Warszawie pod kierunkiem prof. Rafała Hadziewicza. Dalszemu kształceniu i karierze malarskiej Wilhelma Kotarbińskiego zdecydowanie sprzeciwił się jego ojciec. Wilhelm pożyczył od swego wuja pieniądze i w 1871 wyjechał do Włoch jako stypendysta Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, gdzie do 1875 kontynuował studia na Akademii Świętego Łukasza w Rzymie pod kierunkiem Francesca Podestiego, którą ukończył z medalem. W czasie studiów jednak żył w skrajnej biedzie – w jego tymczasowym lokum były tylko stół, połamane krzesło i pogryziony przez myszy manekin. Bywało, że nie jadł przez kilka dni, a z głodu zdarzyło mu się ukraść w sklepie bułkę i pić wodę z fontanny. Tak złe warunki życia spowodowały, że zachorował wówczas na dur powrotny. Od śmierci uratowali go niemiecki lekarz oraz dwaj rosyjscy malarze. Po ukończeniu studiów Wilhelm Kotarbiński rozpoczął karierę malarską, tworząc obrazy o tematyce związanej ze światem antycznym. W 1888 przeprowadza się na teren Imperium Rosyjskiego i tam tworzy obrazy i freski dla okolicznych kościołów i cerkwi. Kotarbiński wykonał też wiele malowideł ściennych i plafonów w salonach rezydencji zamożnych rodów Kijowa, Moskwy i Petersburga. Szczyt kariery artystycznej Wilhelma Kotarbińskiego przypadł na lata 90. XIX w. – jego twórczość doceniło wówczas wielu krytyków. Stał się też jednym z ulubionych malarzy cara Mikołaja II Romanowa.

Z powodu częstych wyjazdów artysty z Kalska do Kijowa małżeństwo zawiązane w 1888 roku stało się z upływem lat fikcją. Ostatecznie żona przeniosła się do swojej posiadłości w pobliżu Wilna, zaś Wilhelm Kotarbiński pozostał w Kijowie.

Zmarł jesienią 1921 lub 1922 roku - tu źródła nie są zgodne. W Sprawozdaniu Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych za rok 1922 podano, że umarł w listopadzie tegoż roku, natomiast na nagrobku widnieje rok 1921.

Kliknij, by zapoznać się z biografią zamieszczoną na Wikipedii.

Kluczowe wydarzenia

  • 1858 - narodziny i śmierć młodszego brata, Wincentego.
  • 1867–1871 - kształcił się w Klasie Rysunkowej w Warszawie.
  • 1871 - wyjazd do Włoch celem dalszej nauki.
  • 1888 - ożenił się z owdowiałą kuzynką w Warszawie, zakupił majątek Kalsk w dawnym powiecie słuckim Imperium Rosyjskiego.
  • 1893 - był współzałożycielem Towarzystwa Malarzy Kijowskich.
  • 1896 - śmierć starszego brata, Aleksandra Wilhelma.
  • 1915 - Cesarska Akademia Sztuk Pięknych w Petersburgu nadała Wilhelmowi Kotarbińskiemu tytuł akademika „za zasługi w dziedzinie malarstwa”.
  • 4 września 1921 - zmarł w zapomnieniu i biedzie w Kijowie z powodu miażdżycy i dura rzekomego.

Źródło horoskopu

W akcie urodzenia nr 9/1849 spisanym w dn. 7 lutego 1849 podano, że Wilhelm Kotarbiński urodził się 30 listopada 1848 ([...] i okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone w Nieborowie, dnia trzydziestego Listopada Tysiąc Osiemset Czterdziestego Ósmego roku o godzinie jedenastej przed południem [...]), natomiast w innych dostępnych publikacjach podawany jest rok urodzenia 1849 (i taki widnieje na nagrobku) [1] - informację podał Mirosław Czylek.