Jakub Ludwik Sobieski

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Jakub Ludwik Sobieski
Data urodzenia 02.11.1667, godz. 06:41
Miejscowość Paryż (48°52′N 2°21′E)
Strefa czasowa 6:41 LAT = 6:15 GMT
Słońce 10° Skorpiona
Księżyc 26° Byka
Ascendent 5° Skorpiona
Horoskop Jakuba Sobieskiego

Biografia

Królewicz polski, książę oławski w latach 1691-1737, starosta pucki, pretendent do tronów: polskiego, pruskiego, mołdawskiego i węgierskiego. Najstarszy syn Jana Sobieskiego i Marii Kazimiery d’Arquien.

Po wyborze w 1674 roku Jana Sobieskiego na króla polskiego młody królewicz został wciągnięty w plany dynastyczne swoich rodziców. Matka bezskutecznie starała się wyswatać go z córką cesarza Leopolda I i zdobyć dla niego tron w którymś z państw Cesarstwa lub lenn cesarskich. Mimo zabiegów rodzicielki na dworze wiedeńskim Jakub Ludwik nie otrzymał w 1675 roku praw do księstwa brzesko-legnickiego po wymarciu Piastów. W 1684 podjęta została próba osadzenia Jakuba Sobieskiego na tronie jednego z lenn Turcji. Pierwotnie celem był Siedmiogród, później od 1686 roku starano się zapewnić mu władzę w Mołdawii. W 1687 roku Jakub Ludwik Sobieski starał się o rękę najbogatszej kobiety w Rzeczypospolitej, Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny. Doszło do oficjalnych zaręczyn pary, jednak na skutek intryg i zabiegów politycznych dworu cesarskiego zostały one zerwane.

W 1683 roku Jakub Ludwik Sobieski towarzyszył ojcu w odsieczy wiedeńskiej i w bitwie pod Parkanami. W późniejszych latach reprezentował ojca na radach senatu i przyjmował w jego imieniu zagranicznych posłów. W 1691 roku dzięki pomocy dworu wiedeńskiego Jakub Ludwik Sobieski ożenił się ostatecznie z księżniczką neuburską Jadwigą Elżbietą Amalią, córką palatyna Renu, Filipa Wilhelma. W posagu żona wniosła mężowi tytuł książęcy i księstwo oławskie. Po ślubie królewicz podjął kolejną nieudaną próbę zdobycia tronu w Mołdawii. Po śmierci Jana Sobieskiego w 1696 roku odziedziczył po nim Złoczów, Żółkiew i Olesko w województwie ruskim. Wdał się wtedy w gorszący opinię publiczną proces spadkowy o majątek z matką.

W 1697 roku wystawił swoją kandydaturę do tronu polskiego. Po przegranej w głosowaniu i podwójnej elekcji zdecydował się wspierać obóz prymasa Michała Radziejowskiego i elekta Franciszka Ludwika Burbon-Conti.


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii

Kluczowe wydarzenia

  • 25 marca 1691 - Jakub Ludwik Sobieski poślubił księżniczkę neuburską, Jadwigę Elżbietę Amalię [1] z którą miał sześcioro dzieci, z czego pełnoletność przekroczyły tylko trzy córki.
  • 1704 - w tym roku opowiedział się za detronizacją Augusta II Mocnego. Został oficjalnie uznany przez królów Prus i Szwecji za kandydata do korony polskiej. Przyjazd do Rzeczypospolitej pokrzyżowały mu jednak wojska saskie. Książę oławski został pojmany pod Wrocławiem i uwięziony w Saksonii. W latach 1704-1706 przebywał jako więzień stanu w zamkach Plleissenburg i Königstein. W tym czasie konfederaci zdecydowali się na elekcji powierzyć tron pro tempore Stanisławowi Leszczyńskiemu.
  • 19 grudnia 1737 - zmarł w Żółkwi na skutek wylewu.

Ciekawostki

Na cześć rodziców chrzestnych, króla Francji Ludwika XIV i królowej angielskiej Henryki Marii otrzymał imiona Ludwik i Henryk. Trzecie imię odziedziczył po dziadku Jakubie Sobieskim. Po powrocie w 1668 roku Marii Kazimiery do Polski ojciec zmienił imię syna i nazywał go Jakubem Ludwikiem.

Jakub Ludwik miał niełatwy charakter (apodyktyczność, nieufność, podejrzliwość, zazdrość, oschłość i zgorzknienie), ukształtowany w atmosferze zawodów i rozczarowań. Współcześni postrzegali go jako ośmieszonego bohatera („Dudek – Jakubek”) nieudanego mariażu z Ludwiką Karoliną Radziwiłłówną, potem jako niegodnego syna, zachowującego się skandalicznie po śmierci ojca – króla i uwikłanego w gorszące spory z matką, wreszcie – jako przegranego elekta, a niedługo i wygnańca, haniebnie wypędzonego z Oławy. Należy jeszcze dodać porwanie i osadzenie w twierdzy Königstein na polecenie Augusta II, próby otrucia królewicza oraz śmierć beznadziejnie chorej żony. Ostatnie, gorzkie lata życia Jakub Ludwik spędził w samotności na zamku przodków w Żółkwi, zajmując się alchemią i kabałą.

[Opis opracowany w artykule: Jakub Ludwik Sobieski (1667-1737), książę na Oławie, autorstwa Hanny Widackiej [2]].

Źródło horoskopu

Oryginał horoskopu królewicza Jakuba Sobieskiego.

Horoskop znaleziony przez Jarka Pietrzaka w zbiorach Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Prawdopodobnie rektyfikowany z Wenus na ascendencie.

Informację przekazał Kuba Ruszkowski.