Chrzanowski Ignacy

Z Baza horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dane Ignacy Chrzanowski
Data urodzenia 05.02.1866, godz. 14:00
Miejscowość Stok (51°49′N 22°27′E)
Strefa czasowa GMT +1:30
Słońce 17° Wodnika
Księżyc 22° Wagi
Ascendent 16° Raka
Horoskop Ignacego Chrzanowskiego

Biografia

Polski historyk literatury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował filologię, filozofię i historię na Uniwersytecie Warszawskim (1883-1888) i Wrocławskim (1890-1891); uzupełniał studia w Berlinie i Paryżu. W 1910, mimo braku stopnia doktorskiego, został zatrudniony jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej.

W pracy naukowej zajmował się literaturą polskiego odrodzenia, oświecenia i romantyzmu, dziejami myśli filozoficznej w literaturze polskiej, kulturą średniowieczną oraz polską literaturą religijną. Dorobek twórczy Ignacego Chrzanowskiego jest niezwykle bogaty. Opublikował wiele prac historycznoliterackich, obejmujących w szczególności okres od XVI w. do czasów mu współczesnych. Zajmował się edytorstwem. Jego pomnikowym dziełem była Historia literatury niepodległej Polski (I wyd. w 1906 r.), która zyskała niezwykłą popularność wśród studentów i inteligencji oraz ukształtowała stosunek kilku pokoleń do dawnego polskiego piśmiennictwa. W latach 1911-1939 wydał 50 tomów serii "Prace historyczno-literackie", przygotował także wydanie Wyboru pism Zygmunta Kaczkowskiego (1900) w 10 tomach. Domagał się uwzględniania polskiej myśli filozoficznej w badaniach nad historią literatury.


Z szerszą biografią można zapoznać się na Wikipedii

Kluczowe wydarzenia

  • 1931 - wskutek tzw. reformy jędrzejewiczowskiej został pozbawiony katedry i przeniesiony na emeryturę; kontynuował wykłady na uczelni jeszcze do 1936, mianowany profesorem honorowym.
  • 19 stycznia 1940 - zmarł w obozie w Sachsenhausen na zapalenie płuc.
  • 9 października 2006 - odbyła się w Ulanie uroczystość nadania imienia Jana Pawła II miejscowej szkole. Odsłonięto wówczas także pomnik papieża oraz zasadzono trzy dęby Trzeciego Tysiąclecia. Jeden z nich poświęcony został Janowi Pawłowi II, drugi - kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, trzeci zaś - Ignacemu Chrzanowskiemu.

Ciekawostki

Jedną z jego wychowanek była sama Maria Dąbrowska. Często zdarzało się też, że potrzebującym studentom z własnych pieniędzy fundował stypendia.

Wielki znawca literatury i późniejszy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego spokrewniony był z rodzinami Henryka Sienkiewicza i Joachima Lelewela. Do poświęcenia się literaturze przekonała go podobno lektura "Odysei" Homera.

Ożenił się z dużo bogatszą od siebie Wandą Szlenkier. Rodzina jego żony jednak bardzo szybko zaakceptowała to małżeństwo, gdyż związek z przyszłym profesorem był dla ich córki wielką nobilitacją [1].

Źródło horoskopu

Informację podał Mirosław Czylek na podstawie aktu urodzenia, podanego w artykule Krzysztofa Czubaszka [2].


Treść: "okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, iż takowe jest urodzone we wsi Stoku na dniu piątym lutego roku bieżącego, o godzinie drugiej po południu, z jego małżonki, szlachetnie urodzonej Heleny z Dmochowskich, lat dwadzieścia trzy mającej".